print

Budget van de ziekteverzekering: meerjarig en dynamisch vanaf 2022

Het begrotingstraject 2022-2024 is innovatief en komt via samenwerking tot stand. De gezondheidszorgdoelstellingen vormen ons cement en kompas om samen met onze partners de basis te leggen voor het budget van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor 2022 en de volgende jaren.

Op deze pagina:

​Waarom een meerjarig begrotingstraject ?

We ontwikkelen een methode voor de integratie van de gezondheidszorgdoelstellingen in de keuzes van de ziekteverzekering. Meer bepaald is het de bedoeling dat de begrotingsprocedure vanaf 2022 voorziet in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen.

Het gaat dus niet om besparingen, wel over de beste manieren vinden om de middelen in te zetten en de performantie van het systeem te verhogen.

Een langetermijnvisie voor effectieve zorg

Onze gezondheidszorg staat algemeen gekend als een toegankelijk en kwaliteitsvol systeem. Om dat zo te houden onderwerpen we het regelmatig aan een algemene check-up. Die analyses leveren een genuanceerd beeld op van onze ziekteverzekering.

Zo waken we erover dat we op de sterktes bouwen en aan de zwaktes werken. In combinatie met een dynamisch meerjarig budgettair kader en meer focus op Appropriate Care (“de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment”) werken we een strategische middellangetermijnvisie uit voor onze ziekteverzekering en voorzien we de nodige middelen.

Opstart van het traject in 2021

Het traject ging van start op 1 maart 2021. Ontdek alle activiteiten die we hebben opgestart met verschillende stakeholders in de gezondheidszorg.

De realisatie van gezondheidszorgdoelstellingen vanaf 2022

Begin 2022 leverden zowel de werkgroep Quintuple Aim en een Wetenschappelijk comité bijkomende rapporten af met conclusies en voorstellen voor aanpak voor de toekomst.

Eveneens maakten we werk van 15 projecten in het kader van het Begrotingstraject.

Meer info over de realisaties van gezondheidszorgdoelstellingen vanaf 2022.

 

Contacten

Secretariaat van het Verzekeringscomité

E-mail: CGVCSS@riziv-inami.fgov.be