print

De ‘goedkoopste’ geneesmiddelen afleveren bij een voorschrift op stofnaam (VOS)

In het geval van een voorschrift op stofnaam levert de apotheker verplicht een farmaceutische specialiteit af die behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen.

Op deze pagina:


Hoe bepalen we de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen?

 
Voor de bepaling van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen, groeperen wij de vergoedbare farmaceutische specialiteiten als volgt:
 • identiek werkzaam bestanddeel (stofnaam) (of combinatie van werkzame bestanddelen), ongeacht de zoutvorm
 • identieke sterkte
 • vergelijkbare verpakkingsgrootte:
  • tussen 28 en 30 eenheden
  • tussen 31 en 60 eenheden
  • tussen 61 en 90 eenheden
  • tussen 91 en 120 eenheden.
 • toedieningsvorm (opgelet: bij ‘vast oraal’ is ‘vast oraal met vertraagde werking’ een aparte groepering en bij ‘vloeibaar’ vormen de ‘inspuitingen’ een aparte groepering).

Per groepering, ook wel VOS-cluster genoemd, bepaalt de index of een farmaceutische specialiteit behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.
 
‘Index’: de kostprijs per eenheid (uitgedrukt als de vergoedingsbasis niveau buiten bedrijf gedeeld door het aantal gebruikseenheden, afgerond op 2 cijfers na de komma)

Binnen elke groepering beschouwen we als ‘goedkoopste’ geneesmiddelen:

 • de farmaceutische specialiteit met de laagste beschikbare ‘index’
 • de farmaceutische specialiteiten waarvan de ‘index’ niet meer dan 5 % hoger is dan de laagste beschikbare ‘index’.

   

Waar vinden jullie de lijst van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen?


De vergoedbare farmaceutische specialiteiten die behoren tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen worden maandelijks bepaald en bekend gemaakt:
 
 • via de zoekmotor Goedkoopste geneesmiddelen’ kan voor elke stofnaam nagegaan worden welke specialiteiten tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen behoren
   
U gaat als volgt te werk:  
Kies de gewenste farmaceutische specialiteit. 

De zoekmotor toont de specialiteiten die behoren tot de groep van de ‘goedkoopste geneesmiddelen’ en binnen de 5 % marge vallen op een donkergroene achtergrond.

 
Deze informatie wordt ook verwerkt in de website van het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie (BCFI), in de prijsvergelijkingstabellen.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be