Een deel van het invaliditeitspensioen voor feitelijk gescheiden echtgenoten van mijnwerkers

Is uw echtgenoot een invalide mijnwerker en bent u feitelijk gescheiden ? Dan kan u een aanvraag indienen bij de Dienst voor uitkeringen voor het verkrijgen van een deel van het invaliditeitspensioen van uw echtgenoot.

Hebt u als officieel gescheiden echtgenote van een mijnwerker recht op een deel van het invaliditeitspensioen?

Als u uit de echt gescheiden bent, hebt u als voormalige echtgenote geen recht op een deel van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers.

Hebt u als feitelijk gescheiden echtgenote van een mijnwerker recht op een deel van het invaliditeitspensioen?

Bij een feitelijke scheiding woont u als echtgenote niet meer onder hetzelfde dak.
U bent op een ander adres ingeschreven in het bevolkingsregister als uw echtgenoot.

Uitzondering: U bent samen met uw invalide echtgenoot ingeschreven op hetzelfde adres in het bevolkingsregister maar uw invalide echtgenoot is:

  • opgenomen in een gevangenis
  • opgenomen in een gesticht ter bescherming van de maatschappij
  • opgenomen in een instelling voor geesteszieken

In deze gevallen geval hebt u recht op een deel van het invaliditeitspensioen.

Wanneer mag u een aanvraag indienen?

Ten vroegste 1 maand na de feitelijke scheiding mag u een aanvraag indienen voor een deel van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers.

Waar moet u een aanvraag indienen?

U dient uw aanvraag zo snel mogelijk na de feitelijke scheiding in bij de Dienst voor uitkeringen – afdeling mijnwerkers:

U kan daar alle nodige formulieren krijgen.

Wie beslist over uw aanvraag?

Beslissingen worden getroffen door de ambtenaar van onze Dienst voor uitkeringen belast met het dagelijks bestuur.

Hoe kent u de beslissing over uw aanvraag?

We versturen de beslissing per aangetekende brief.

Wat kan u doen wanneer u niet akkoord bent met een beslissing?

U kan beroep aantekenen tegen een beslissing bij de Arbeidsrechtbank.
Het beroep moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de beslissing.

Contacten

 

Laatst aangepast op 06 maart 2023