print

Pijnstillers bij chronische pijn binnenkort eenvoudiger en voordeliger vergoed

17-11-2021

Vanaf 1 januari 2022 zal de terugbetaling van pijnstillers voor chronische pijn gunstiger zijn voor patiënten, artsen en de ziekteverzekering.

Momenteel is deze terugbetaling gebaseerd op 2 verschillende systemen, met verschillende gevolgen voor de prijs en voor de duur van de toelating. Het RIZIV wil deze terugbetaling vereenvoudigen, met een dubbele doelstelling: de prijs van de pijnstillers zal veel lager liggen voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. Wat de procedure betreft, zal de arts de toestemming voor de terugbetaling door het ziekenfonds van de patiënt slechts één keer aanvragen, aangezien deze toestemming levenslang geldig zal zijn.

Op deze pagina:


Voorlopig is de terugbetaling van pijnstillers voor patiënten met chronische pijn ofwel gebaseerd op een koninklijk besluit van 2007 ofwel op Hoofdstuk IV van de geneesmiddelen. Vanaf 1 januari 2022 zal het RIZIV een einde maken aan dit systeem en zullen alle vergoedingen in 1 systeem vervat zitten onder Hoofdstuk IV, in "categorie B".

Een betere terugbetaling voor de patiënt

Dankzij deze nieuwe machtiging op grond van Hoofdstuk IV krijgen patiënten die aan chronische pijn lijden, recht op een hogere tussenkomst van de ziekteverzekering in de prijs van hun pijnstillers. Die worden voor 75% in plaats van voor 20% vergoed.

Levenslange goedkeuring aan te vragen voor eind 2021

Vergoedingsmachtigingen die op basis van het decreet van 2007 zijn afgeleverd, zullen vanaf 1 januari 2022 niet langer geldig zijn. Als eerste stap is het daarom belangrijk dat patiënten die momenteel een dergelijke machtiging hebben, vóór eind 2021 een nieuwe goedkeuring krijgen om verder te worden vergoed. In de praktijk moet de voorschrijvende arts een nieuwe toelating aanvragen op basis van § 5460000 van Hoofdstuk IV.

Deze nieuwe machtiging zal voor onbeperkte tijd gelden en dus slechts één keer worden aangevraagd, in tegenstelling tot de jaarlijkse machtigingen op basis van het KB uit 2007.

Welke pijnstillers?

Artsen moeten dus hun voorschriften zo nodig voor deze patiënten aanpassen. Het RIZIV nodigt hen uit om vanaf 1 januari 2022 hetzij voor te schrijven op stofnaam, hetzij een terugbetaalbare pijnstiller voor te schrijven in het kader van een "hoofdstuk IV"- toelating.

Meer informatie over deze wijziging op 1 januari 2022 en over vergoede pijnstillers

Contacten

Perscontact

Tel: +32(0)2 739 78 67

E-mail: communication@riziv-inami.fgov.be