print

Forfaitaire honoraria in ziekenhuizen

Bepaalde geneeskundige verstrekkingen zijn niet opgenomen in de nomenclatuur en hebben een pseudonomenclatuurcode gekregen. Dit is het geval voor een aantal forfaitaire honoraria in ziekenhuizen inzake klinische biologie en medische beeldvorming. De waarde (te factureren bedrag) van die prestatie is verschillend naargelang het betrokken ziekenhuis.

Op deze pagina:


Klinische biologie

Forfaitair honorarium per verpleegdag voor verstrekkingen klinische biologie: code 592001 – Huidige waarden en historiek.

Van meest recent naar oudst

 

 

Medische beeldvorming

Forfaitair honorarium per opneming inzake verstrekkingen medische beeldvorming: code 460784 – Huidige waarden en historiek.

Van meest recent naar oudst

 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel