print

Ziekenhuizen

U vindt hier de informatie die u als ziekenhuismedewerker nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier ook de documenten en  webtoepassingen die u nodig hebt bij de uitoefening van uw beroep.

Op deze pagina:


Hervorming van de ziekenhuisfinanciering

Eén van de belangrijkste hervormingswerven die door het regeerakkoord is geïdentificeerd, betreft de ziekenhuisfinanciering.

Verzorging in ziekenhuizen

U vindt hier heel wat info in verband met verzorging in ziekenhuizen :

Bovendien vindt u hier verschillende overeenkomsten  (onder andere met de verzekeringsinstellingen).

Referentiebedragen

Het systeem van de referentiebedragen  moet verschillen in de praktijkvoering wegwerken van ziekenhuizen die dezelfde aandoeningen behandelen. Een referentiebedrag is de norm waarmee een ziekenhuis wordt vergeleken.

Elektronische gegevensoverdracht en databanken

Onderzoek, opleiding en kwaliteitspromotie

Federaal toezicht op en audit van de ziekenhuizen

Om de performantie en doelmatigheid van het toezicht op de ziekenhuizen te verhogen, hebben we samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) de Cel Audit Ziekenhuizen opgericht. Het toezicht wordt daardoor efficiënter, eenvoudiger en transparanter.

Inschrijving van pasgeboren kinderen bij een ziekenfonds

Vanaf 1 januari 2023 worden pasgeboren kinderen ingeschreven bij een ziekenfonds als persoon ten laste wanneer hun ouders hen niet inschrijven binnen een termijn van 45 kalenderdagen. Dit is belangrijk voor de terugbetaling van hun geneeskundige zorg.

Deze ambtshalve inschrijving gebeurt aan de hand van een formulier dat door het ziekenhuis opgesteld wordt. Het ziekenhuis moet dit formulier opsturen naar het ziekenfonds van de persoon die het kind ter wereld bracht op basis van de volgende adressenlijst.

Bestelling van documenten