print

Geconventioneerde gespecialiseerde centra en revalidatiecentra

Gespecialiseerde centra voor bepaalde aandoeningen (waaronder ook de referentiecentra) en de revalidatiecentra vinden hier informatie over de type-overeenkomsten met het RIZIV, praktische info en de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen.
Bepaalde sectoren op deze pagina zijn gedeeltelijk of volledig overgeheveld naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming.

Op deze pagina:

 

Covid-19: Beëindiging van de meerderheid van de uitzonderlijke maatregelen voor de overeenkomsten met revalidatiecentra en gespecialiseerde centra op 1 februari 2023

Tijdens de COVID-19 crisis uitzonderlijke maatregelen voor de revalidatiecentra en gespecialiseerde centra, om de impact van de pandemie op de toepassing van de overeenkomsten met deze centra te minimaliseren.

Op 1 februari 2023 schaften we een deel van deze maatergelen af. Concreet betekent dit:

  • De regel met betrekking tot de laattijdigheid geldt opnieuw: de termijn van dertig dagen voor het indienen van aanvragen voor tegemoetkoming aan de adviserend arts in het kader van een revalidatieprogramma is opnieuw van toepassing.
  • De periodes waarvoor de adviserend artsen de tenlasteneming van zorgverstrekkingen hebben toegestaan, worden niet meer automatisch verlengd door de verzekeringsinstellingen met 6 maanden of 1 jaar, afhankelijk van de sector.
  • Het minimum aantal contacten dat in vele overeenkomsten wordt gevraagd is opnieuw van toepassing.
  • De revalidatieprogramma's met een beperkte (niet-verlengbare) duur kunnen niet meer uitzonderlijk verlengd worden met 6 maanden.
  • Aandoeningen van het ademhalingsstelstel: in het kader van de overeenkomst inzake ademhalingsondersteuning thuis (RIZIV-identificatienummer 7.85.2xx.xx) is het niet meer mogelijk om die ondersteuning op te starten voor nieuwe patiënten, zonder dat ze de vereiste medische onderzoeken hebben ondergaan.

Enkel de maatregelen inzake het verlenen van bepaalde verstrekkingen via videocommunicatie of telefonische communicatie zijn nog van toepassing.

De betrokken centra hebben in januari 2023 een mail ontvangen met alle informatie betreffende de impact van de beëindiging van de maatregelen voor hun centrum.

Centra: indeling per aandoening

Informatie gemeenschappelijk voor meerdere centra


Speciale tegemoetkomingen voor verzorging of kosten van patiënten

 
Tussenkomst in bepaalde kosten van revalidatie-inrichtingen

Nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen

Sectoren die in het kader van de zesde staatshervorming volledig zijn overgeheveld naar de deelstaten

Sectoren die volledig zijn overgeheveld (link naar de oude RIZIV-reglementering die van toepassing was tot en met 31-12-2018):

Coördinaten van de bevoegde deelstaten

Vlaamse Gemeenschap

Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be/
E-mail: revalidatie@vlaanderen.be

Brussels Gewest

Website COCOM: http://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/
E-Mail: professionelen@iriscare.brussels

Website COCOF: https://www.spfb.brussels/

Waals Gewest

Website: https://www.aviq.be/
E-Mail: dtf.crf@aviq.be
Tel: +32(0)071 33 73 98

Franse Gemeenschap (alleen voor de centra die deel uitmaken van de universitaire ziekenhuizen)

Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft)

Website: http://www.ostbelgienlive.be/

 

Meer informatie