print

Forfaitarisering van de farmaceutische specialiteiten in het ziekenhuis

Sinds 1 juli 2006 passen de acute ziekenhuizen een forfaitair terugbetalingssysteem toe voor toegediende farmaceutische specialiteiten, per verblijf, ongeacht het reële gebruik.

Op deze pagina:


Welke geneesmiddelen zijn geforfaitariseerd?

De forfaitarisering betreft alle geneesmiddelen die de ziekteverzekering terugbetaalt.

Bepaalde werkzame bestanddelen zijn echter uitgesloten van de forfaitarisering. Er zijn algemene en specifieke uitsluitingscriteria. 
  • Algemene uitsluitingscriteria
    Bepaalde specialiteiten zijn uitgesloten van de forfaitarisering:
    • een betrokken werkzaam bestanddeel dat van groot belang is in de medische praktijk, rekening houdend met de therapeutische en sociale behoeften en met het innoverende karakter van het bestanddeel en
    • als de kostprijs de toediening ervan bij in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden sterk kan afremmen in geval van forfaitarisering van de verzekeringstegemoetkoming.
  • Specifieke uitsluitingscriteria
    Specifieke criteria sluiten een reeks producten van rechtswege uit (bv. weesgeneesmiddelen, cytostatica, immunoglobulinen, anti-aidsmiddelen). Radio-isotopen zijn ook uitgesloten.
 
De lijst van farmaceutische specialiteiten in Excel (1 bestand met 5 mappen) + uitleg verduidelijkt of specialiteiten al dan niet zijn opgenomen in de forfaitarisering.
Wij werken deze lijst maandelijks bij. Een historiek (4 maand) van deze lijst van farmaceutische specialiteiten is beschikbaar.
 

Hoe is het forfait berekend?

 
Het forfait van de farmaceutische specialiteiten (met uitzondering van de specialiteiten vermeld in de voornoemde lijst) van elk ziekenhuis is berekend op basis van een nationale gemiddelde kost per APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups ) en per graad van ernst.
 
Deze gemiddelde kost wordt 1 keer per jaar bepaald op basis van een koppeling van alle medische gegevens en alle financiële gegevens van de afgesloten ziekenhuisverblijven in een bepaald jaar.
 
Voorbeeld: De forfaits die geldig zijn van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 zijn bepaald aan de hand van de afgesloten verblijven in 2003. Het gaat enkel om de klassieke verblijven, m.a.w. minstens 1 nacht.

Ter informatie geven wij hieronder de anonieme forfaitlijst: 

Vaak gestelde vragen (FAQ)
  

Deze vragen gaan over verschillende aspecten van de forfaitarisering:

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel