print

Reorganisatie van de ziekenhuisfinanciering

De aangepaste ziekenhuisfinanciering die we in 2019 invoerden, laat toe om de zogenaamde “laagvariabele zorg”, die weinig verschilt van patiënt tot patiënt, correct te financieren door in alle betrokken ziekenhuizen dezelfde bedragen vast te leggen.

Op deze pagina:

Aangepast financieringssysteem: dezelfde bedragen in elk ziekenhuis voor zorg die weinig verschilt van de ene patiënt tot de andere

Sinds 1 januari 2019, is, voor een ziekenhuisverblijf waarbij laagvariabele zorg wordt verleend, de prijs vooraf vastgelegd. Het gaat over standaardiseerbare, weinig complexe zorg, die van de ene patiënt tot de andere weinig verschilt. De prijs staat los van het werkelijke zorgproces voor de individuele patiënt. Deze “globale prospectieve bedragen” variëren afhankelijk van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis dezelfde.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2020.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2021.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep geldig tot 31/05/2022.

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep geldig vanaf 01/06/2022

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2023

U vindt hier de globale prospectieve bedragen per patiëntengroep voor 2024

Wat is de basis van het financieringssysteem voor laagvariabele zorg?

Welke reglementering geldt? Welk budget? Wat riskeert het ziekenhuis die het financieringssysteem niet respecteert?
Meer info over de basis van het financieringssysteem

Welke patiënten komen in aanmerking voor het financieringssysteem voor laagvariabele zorg?

Het systeem is van toepassing op alle patiënten die voldoen aan de definitie van een van de patiëntengroepen. Hoe werden die patiëntengroepen geselecteerd? Hoe kunnen de patiëntengroepen worden geïdentificeerd? Kunnen de globale prospectieve bedragen variëren in functie van de karakteristieken van bepaalde patiënten?
Meer info over de patiënten en de verblijven waarbij het financieringssysteem wordt toegepast

Op welke verstrekkingen zijn de globale prospectieve bedragen voor laagvariabele zorg van toepassing?

De globale bedragen dekken alle honoraria (medische en niet-medische), factureerbaar in de loop van het verblijf van de patiënt van een van de patiëntengroepen, met uitzondering van bepaalde verstrekkingen, die dus anders worden gefactureerd.
Meer info over de gedekte honoraria en over de berekening van de globale prospectieve bedragen

Hoe worden de globale prospectieve bedragen berekend? 

Hoe worden deze globale prospectieve bedragen berekend? Hoe kunnen ze evolueren?
Verschillen ze als het ziekenhuis een overeenkomst heeft, als de zorgverlener is geaccrediteerd?
Meer info over de berekening van de globale prospectieve bedragen

Hoe moet het ziekenhuis de globale prospectieve bedragen factureren?

Hoe moet het ziekenhuis de prestaties voor de verblijven voor laagvariabele zorg, de remgelden of de supplementen bij de honoraria facturen? Wat te doen als de patiëntengroep is veranderd?
Meer info over de manier waarop de ziekenhuizen de globale prospectieve bedragen factureren

Welke monitoring voorzien we voor het financieringssysteem voor laagvariabele zorg?

Meer info over de opvolging van het financieringssysteem bij de ziekenhuizen

Contacten

Mickaël Daubie

E-mail: lowvariablecare@hosp.fed.be