Medische huizen: Een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten met de verzekeringsinstellingen

Om een akkoord met de verzekeringsinstellingen (V.I.’s) te sluiten over de forfaitaire betaling van bepaalde verstrekkingen, is het noodzakelijk om een specifieke procedure te volgen.


Opent u een medisch huis? Dit zijn de stappen om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten

  1. Vul het aanvraagformulier om een akkoord voor forfaitaire betaling te sluiten in en bezorg het ons.

  2. Neem kennis van de aanbevelingen die betrekking hebben op de te verzekeren zorgcontinuïteit en die u als medisch huis moet volgen.

  3. Vul op basis van die informatie de bijlage zorgcontinuïteit.

  4. We leggen uw aanvraag ter validering voor aan de V.I.’s.

  5. Als de V.I.’s ermee instemmen, verzoeken we u om het akkoord en zijn bijlagen te ondertekenen.

  6. Wij leggen het dossier voor aan het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging.

  7. Als het Verzekeringscomité een gunstig advies uitbrengt, bezorgen we het dossier ter goedkeuring aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

  8. Wij delen u het RIZIV-nummer van uw medisch huis mee, samen met alle documenten die nodig zijn voor het behoorlijk bestuur van uw medisch huis.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 december 2022