print

U gaat als gepensioneerde of invalide in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen

Als gepensioneerde mag u in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland wonen met behoud van uw recht op het pensioen en uw dekking van de geneeskundige verzorging ten laste van België.

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
 
Opgelet! Voor Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland zult u de hierna genoemde rechten alleen maar genieten als u de nationaliteit hebt van een van die staten  of van een lidstaat van de Europese Unie (E.U.).

Op deze pagina:

België en uw nieuwe woonstaat betalen uw pensioen

 
Als u in een van de staten gaat wonen die u een deel van uw pensioen of uw invaliditeitsuitkering betalen, dan wordt u automatisch een sociaal verzekerde van die staat. Uw Belgische verzekerbaarheid is dus geschorst. Als u terugkeert naar België of in een andere lidstaat van de EER of Zwitserland verblijft, dan moet u een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) hebben die door die staat is afgeleverd.
  

Als u geen recht hebt op een pensioen in de nieuwe woonstaat

 
  • Indien u enkel een Belgische gepensioneerde bent, en u in een andere lidstaat van de EER gaat wonen waar u geen recht hebt op pensioen, dan behouden u en de personen die u ten laste hebt alle rechten op de Belgische ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
  • Indien u een gepensioneerde bent  van de Belgische wetgeving en van een of meer EER Staten (andere dan de Staat van de woonplaats), zal uw geneeskundige zorg ten laste zijn van  de Staat waar u het grooste deel van uw actieve carriere hebt. Voor meer inlinchtingen neemt u contact met uw ziekenfonds in België of van uw nieuwe woonplaats.
 

Geneeskundige verzorging in België

 
Indien u ten laste blijft van de Belgische ziekteverzekering, blijft u aangesoten bij uw ziekenfonds. U kunt altijd terugkeren om u te laten verzorgen in België onder dezelfde voorwaarden als de verzekerden die in België wonen. Om echter niet elke keer om medische redenen naar België te moeten terugkeren, kunt u toegang hebben tot de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) van uw woonstaat.
Daarvoor vraagt u bij uw Belgisch ziekenfonds een document S1 of E121 aan, dat u moet bezorgen aan de ziekteverzekering van uw nieuwe woonstaat. Dankzij dat document zal die staat u het recht op alle geneeskundige verzorging toekennen  onder dezelfde voorwaarden als die voor zijn eigen verzekerden.
 
 

Geneeskundige verzorging in een andere lidstaat van de EER dan België

 
Als u in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland verblijft, dan kunt u de EZVK gebruiken die u van uw Belgisch ziekenfonds hebt gekregen.
Opmerking: als u uitsluitend naar een andere staat gaat met het doel u daar te laten verzorgen, dan moet u op voorhand toestemming vragen aan uw Belgisch ziekenfonds. U kunt uw aanvraag ook indienen via de ziekteverzekering van uw woonstaat, die ze dan aan uw ziekenfonds zal bezorgen.
 
Opgelet! Als u in Ierland, Spanje, Malta, Nederland, Portugal, Finland, Zweden of het Verenigd Koninkrijk woont en u zich wil laten verzorgen in een andere lidstaat,  dan moet u vooraf verplicht de toestemming vragen aan de ziekteverzekering van uw woonstaat.
 
Als u moet verblijven in een land buiten de EER, dan raden wij u aan uw ziekenfonds te contacteren om uw rechten te kennen.
  

U bent persoon ten laste van een gepensioneerde/invalide van de Belgische wetgeving en u woont alleen in het buitenland

  
Als u de hoedanigheid van persoon ten laste hebt voor de Belgische wetgeving en u om andere dan professionele redenen (studies of andere familiale redenen) in een lidstaat van de EER of in Zwitserland verblijft, dan mag u alleen in het buitenland wonen met behoud van uw rechten op de geneeskundige verzorging in België en in uw woonstaat.
 
U richt zich dan tot uw Belgisch ziekenfonds en vraagt een document S1 of E106 aan, dat u aan een ziekteverzekeringsinstelling in uw woonstaat  bezorgt.
 
 
Opmerking: Als u in België of in een andere staat verblijt, dan behoudt u al uw rechten op de Belgische geneeskundige verzorging alsof u in België woont.
 

Belangrijke punten

 
Zelfs als u in het buitenland verblijft, blijft u onderworpen aan de Belgische ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
 
Dat houdt het volgende in:
  • U hebt nog altijd het recht om terug te keren naar België om u te laten verzorgen.
  • Als u naar een andere lidstaat gaat, dan kunt u uw EZVK die u van uw ziekenfonds gekregen hebt,  blijven gebruiken.
  • Als u naar een andere lidstaat gaat met de bedoeling u daar te laten verzorgen, dan moet u vooraf de toestemming krijgen van uw Belgisch ziekenfonds. Die toestemming kan worden gevraagd aan de ziekteverzekeringsinstelling van uw woonstaat, die ze aan uw ziekenfonds zal bezorgen.
 
Opgelet! Intentionele verzorging / geprogrammeerde verzorging: als u in Ierland, Spanje, Italië, Malta, Nederland, Portugal, Finland, Zweden of het Verenigd Koninkrijk woont en u zich wil laten verzorgen in een andere lidstaat dan België, dan moet u zich richten tot de ziekteverzekeringsinstelling van uw woonstaat.

 

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be