print

U gaat op vakantie in de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland

Vergeet zeker uw Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) niet als u tijdelijk naar een ander EU land, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gaat. Dankzij de EZVK is medisch noodzakelijke zorg ter plaatse (volledig of gedeeltelijk) terugbetaald.

Opgelet : Indien u naar Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of Denemarken gaat, dient u de nationaliteit te hebben van een van deze landen of van een EU land.

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Op deze pagina:

Wat is de EZVK? 

De Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) is een kaart die bewijst dat u in orde bent met de Belgische ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Als u medisch noodzakelijke zorg krijgt in een ander Europees land (lid van de EER of Zwitserland), dan betaalt een ziekenfonds van dat land u die terug dankzijop voorlegging van de EZVK. De reden van uw verblijf (vakantie, studies, werk, enz.) speelt geen rol. Hou er wel rekening mee dat uw EZVK niet geldig is indien u naar het buitenland gaat met het doel om geneeskundige zorg te krijgen.

 

 
 

Welke zorg krijgt u terugbetaald?

Alle zorg die medisch noodzakelijk is om uw verblijf veilig te kunnen voortzetten, krijgt u volledig of gedeeltelijk terugbetaald volgens de tarieven van het land waar u verblijft.

Opgelet:

  • Bepaalde verstrekkingen worden nooit terugbetaald indien u van uw ziekenfonds geen voorafgaande toestemming gekregen heeft.
  • Als u geen terugbetaling van uw zorgen op basis van de EZVK heeft verkregen, kunt u de facturen aanbieden bij uw ziekenfonds. Dit zal u inlichten over de terugbetalingsvoorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn.

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

U krijgt terugbetaling volgens de tarieven van het land waar u verblijft. Het terugbetaalde bedrag zal dus verschillen van land tot land.

Hoe vraagt u uw EZVK aan?

Vraag uw EZVK aan bij uw ziekenfonds voordat u vertrekt.

Opgelet!

  • Uw EZVK is enkel geldig voor uzelf. Vraag dus ook voor de andere leden van uw gezin een EZVK aan.
  • De vervaldatum staat rechts onderaan op uw EZVK. Vraag na die datum een nieuwe EZVK aan bij uw ziekenfonds.

Wat moet u doen als u geneeskundige zorg krijgt in een land waar de EZVK geldig is?

Als u uw EZVK bij hebt:

  • Toon uw EZVK aan de zorgverlener die u behandelt. Hij geeft u een attest.
  • Geef het attest aan een ziekenfonds van het land waar u verblijft en vraag om het bedrag waarop u recht hebt terug te betalen.

Ziekenfondsen van de Lidstaten van de Europese Unie.

Belangrijk!

  • In bepaalde gevallen zal u aan de zorgverlener enkel het remgeld betalen. In dat geval hoeft u verder niets meer te doen
  • Als u naar België terugkeert zonder dat u ter plaatse terugbetaling hebt gevraagd, geef dan de originele facturen en/of het attest aan uw ziekenfonds. In principe zal het ziekenfonds u volgens de buitenlandse tarieven terugbetalen tenzij u vraagt om volgens de Belgische tarieven te worden terugbetaald.

Als u uw EZVK niet bij hebt:

Als u uw EZVK niet bij hebt, vraag dan aan uw Belgisch ziekenfonds om u een vervangend attest op te sturen. Gebruik dat attest op dezelfde manier als de EZVK.

Indien u in een privé-ziekenhuis verzorgd wordt

Indien u zorg krijgt hebt in een privé-ziekenhuis kan u de EZVK niet gebruiken. U moet de factuur zelf betalen en deze indienen bij uw ziekenfonds. Het ziekenfonds zal onderzoeken of u recht hebt op terugbetaling. Dit gebeurt altijd op basis van de Belgische tarieven.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be