print

U gaat op vakantie naar Marokko

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Marokko op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Marokko onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

Toegang tot verzorging

Om in Marokko toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BM111-document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd (dringende verzorging).

Opgelet:

Dit document is maximaal 3 maanden geldig en is niet geldig als u naar Marokko gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BM111 aan de Marokkanse zorgverlener of aan een Marokkaanse verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Marokko geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BM111 hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • U richt zich tot uw ziekenfonds om de BM111 aan te vragen.
  • U betaalt uw facturen en als u terug bent in België, dan bezorgt u ze voor terugbetaling aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be