print

U gaat werken in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland

U gaat werken in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland en u vraagt zich af wat de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) precies dekt zolang u daar woont of verblijft?
Hier vindt u de informatie die u nodig hebt om uw rechten te laten gelden.

Opgelet: Als u naar Denemarken, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gaat, dan hebt u slechts recht op de hiernavolgende rechten als u de nationaliteit van een EER-land heeft.

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Op deze pagina:


U bent gedetacheerd of op dienstreis

Uw reguliere werkgever stuurt u tijdelijk naar een andere lidstaat van de EER om er hetzelfde werk uit te voeren. Volgens de Europese regelgeving blijft u, net zoals de personen die u ten laste hebt, onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar u gewoonlijk werkt.

In dat geval blijft België dus uw aansluitingsland en blijft u bij uw ziekenfonds ingeschreven.

U brengt tijdens uw detachering uw verblijfplaats over naar het buitenland

Als u of de personen die u ten laste hebt België niet als verblijfplaats behouden tijdens uw detachering, dan moet u document S1 of E106 bij uw ziekenfonds aanvragen. Daarmee krijgt u in uw verblijfland toegang tot verzorging en vergoedingen. U krijgt geneeskundige verzorging dan terugbetaald volgens de reglementering van dat land.

De personen die u nog ten laste hebt en die hun verblijfplaats in België behouden, blijven recht hebben op de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in België.

U behoudt tijdens uw detachering uw verblijfplaats in België

In dat geval hebt u in het land van detachering toegang tot geneeskundige verzorging op vertoon van de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) die uw ziekenfonds heeft afgeleverd. Dezelfde regels als voor tijdelijke verblijven zijn van toepassing.

U gaat voor een werkgever in een andere lidstaat van de EER werken

Als u voor een nieuwe werkgever gaat werken die in een andere EER-lidstaat is gevestigd gaat werken, dan moet u de socialezekerheidsbijdragen in dat land betalen. Dat wordt dan het aansluitingsland voor u en voor de personen die u ten laste hebt.

U behoudt uw verblijfplaats in België?

Als u uw verblijfplaats in België behoudt, dan wordt u als grensarbeider beschouwd. U moet dan formulier S1 of E106 bij uw verzekeringsinstelling in uw tewerkstellingsland aanvragen. Dat kunt u dan bij een Belgisch ziekenfonds naar keuze voorleggen, dat u zal registreren en voor u het recht op geneeskundige verzorging zal openen. Alhoewel u door een ander land bent gedekt, hebt u toch toegang tot de geneeskundige verzorging in België, alsof u er bent verzekerd.

U behoudt uw verblijfplaats in België niet?

Als u uw verblijfplaats in België niet behoudt, dan wordt uw geneeskundige verzorging in België enkel gedekt door de EZVK die in het land waar u werkt wordt afgeleverd.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be