print

U gaat studeren in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland

Als u in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland gaat studeren, dan biedt de Europese reglementering u de mogelijkheid om door de Belgische ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedekt te blijven en om toegang te hebben tot de geneeskundige verzorging in de staat waar u studeert.

Landen van de EER zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Ijsland, Italië, Hongarije, Kroatië, Letland, Liechtenstein , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

Op deze pagina:

 

Verzorging in België

Zelfs als u in het buitenland studeert, kunt u zich in België laten verzorgen en verzekerd zijn onder dezelfde voorwaarden als de studenten die in België studeren.

Verzorging in de staat waar u studeert

Om toegang te hebben tot de verzorging in de staat waar u studeert, moet u een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of een vervangingsbewijs hebben.

Verzorging in een andere staat

Als u zich naar een andere lidstaat van de EER of Zwitserland moet begeven, dan blijft uw EZVK geldig.

Als u zich naar een andere staat buiten de EER of Zwitserland moet begeven, dan moet u uw ziekenfonds contacteren.

 

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be