print

U gaat naar het buitenland om er te studeren

De regels en procedures van toepassing om toegang te hebben tot geneeskundige verzorging kunnen verschillen naargelang het land van bestemming. Kies hieronder het land waar u naartoe gaat.

Op deze pagina:

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be