print

U gaat op vakantie naar Turkije

Een bilaterale overeenkomst koppelt België aan Turkije op het vlak van gezondheidszorg.
Als verzekerde van de Belgische wetgeving kunt u, onder bepaalde voorwaarden, genieten van de toegang tot en betaling van uw verzorging die tijdens uw verblijf in Turkije onmiddellijk noodzakelijk werd.

Op deze pagina:

Toegang tot verzorging

Om in Turkije toegang te hebben tot gezondheidszorg hebt u het BE-TR111-document van uw ziekenfonds nodig. Dit document geeft u recht op verzorging die tijdens uw verblijf onmiddellijk noodzakelijk werd (dringende verzorging).

Opgelet
Dit document is maximaal 3 maanden geldig en is niet geldig als u naar Turkije gaat enkel om u te laten verzorgen.

Hoe krijgt u de terugbetaling?

Toon de BE-TR111 aan de Turkse zorgverlener of aan een Turkse verzekeringsinstelling. Het toegepaste terugbetalingstarief is het tarief dat in Turkije geldt op het moment van de verzorging.

Als u geen BE-TR111 hebt, dan hebt u 2 mogelijkheden:

  • ofwel richt u zich tot uw ziekenfonds om de BE-TR111 aan te vragen
  • ofwel betaalt u uw facturen en legt u ze, bij terugkeer in België, voor terugbetaling voor aan uw ziekenfonds.

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be