print

U gaat naar een lidstaat dat met België verbonden is door een bilaterale overeenkomst om u daar te laten verzorgen

Een bilaterale overeenkomst verbindt België met sommige staten op het vlak van geneeskundige verzorging.
Die bilaterale overeenkomsten bieden echter niet de mogelijkheid om zich in het buitenland te laten verzorgen. De verzorging die in dat kader werd verstrekt, mag dus niet worden vergoed met toepassing van de betrokken bilaterale overeenkomst. Geplande geneeskundige verzorging kan in deze gevallen enkel met toepassing van de Belgische wetgeving vergoed worden als u vooraf een toestemming van de adviserend-arts heeft ontvangen.

Op deze pagina:

Contacten

Internationale relaties - geneeskundige verzorging

Tel: +32(0)2 739 73 17

E-mail: rir@riziv-inami.fgov.be