print

Overheidsopdracht t.e.m. 27 juni: Evaluatie-instrumenten in geval van arbeidsongeschiktheid voor psychische stoornissen

08-05-2024

Op deze pagina:

Onze Dienst uitkeringen start en coördineert een onderzoeksproject naar evaluatie-instrumenten van psychische stoornissen die men kan gebruiken bij medische evaluaties van mensen die arbeidsongeschikt zijn door zo’n medische stoornissen. Het doel is om de artsen te ondersteunen bij het beoordelen van deze arbeidsongeschiktheden.

Deze instrumenten moeten bruikbaar kunnen zijn in de dagelijkse praktijk van de artsen die instaan voor deze evaluatie. Het project omvat ook een opleidingsluik voor deze artsen.

We willen dus kennis verzamelen en lanceren een oproep voor (al dan niet  academische) onderzoeksteams die deze studie kunnen uitvoeren, namelijk om de meest relevante instrumenten te identificeren om een medische evaluatie uit te voeren in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De openbare aanbesteding is open en de specificaties zijn gepubliceerd op het e-Procurement-platform.

In de praktijk

  • Alle aanbestedingsstukken zijn beschikbaar op het e-Procurement-platform
  • Vragen kunnen worden gesteld tot en met 7 juni 2024.
  • De offertes en gevraagde documenten moeten uiterlijk op donderdag 27 juni 2024 om 18.00 uur in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Meer informatie