print

Zorgverleners: vul uw gegevens aan op ProGezondheid

18-06-2024

We roepen alle zorgverleners, met of zonder RIZIV-nummer, op om hun gegevens aan te vullen op ProGezondheid, het portaal van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid. Zo kunnen we optimaal communiceren en snel coördineren in het geval van een nieuwe crisis. Zorgverleners zonder RIZIV-nummer kunnen vanaf nu hun werkadressen beheren via een module waarin hun gegevens grotendeels vooraf zijn ingevuld, dankzij de kruising met gegevens uit andere databanken.

Op deze pagina:

De functionaliteiten van ProGezondheid

Meld u aan op ProGezondheid met of zonder RIZIV-nummer en bevestig uw gegevens in een paar klikken.

Op dit portaal kan u onder andere:

 • uw contactgegevens en ook gegevens voor een mogelijke volgende crisis doorgeven
 • als zorgverlener zonder RIZIV-nummer meedelen of u nog actief bent als zorgverlener en als u nog actief bent, uw werkadressen aanduiden (hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting van het praktijkregister, zoals voorzien in de kwaliteitswet)
 • officiële documenten van het RIZIV downloaden  

De voordelen van het portaal

Er zijn vele voordelen: 

 • een optimale communicatie en snelle coördinatie met de zorgprofessionals in geval van een pandemie
 • een nauwkeurige en in real time kennis van de arbeidskrachten voor elk beroep en in elke sector om de huidige en toekomstige behoeften beter te bepalen

Voor de zorgverleners die actief zijn in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, neemt ProGezondheid ook de vele functies van MyRIZIV, het oude portaal van het RIZIV, over.

Een gefaseerde ontwikkeling

We lanceren ProGezondheid in fasen. Zo zorgen we voor een zachte overgang en hebben we een beter overzicht over de uitrol.

 • Sinds eind 2022 hebben alle zorgverleners toegang tot ProGezondheid, maar nog niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar. Alle zorgverleners kunnen wel al hun contactgegevens actualiseren.
 • Vanaf juni 2024 krijgen zorgverleners zonder RIZIV-nummer toegang tot een nieuwe module om hun werkadressen te beheren. In deze module zijn de gegevens grotendeels vooraf ingevuld dankzij de kruising met gegevens uit andere databanken, zoals het kadaster van beroepsbeoefenaars, het nationaal register, de kruispuntbank van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt.
 • In de volgende fase (gepland in 2025) krijgen ook zorgverleners met een RIZIV-nummer toegang tot de nieuwe module voor het beheer van de werkadressen. 
  Vandaag kunnen deze zorgverleners met een RIZIV-nummer hun werkadressen al ingeven, maar er is nog geen kruising met gegevens uit andere databanken. Ze moeten hun werkadressen nog grotendeels manueel ingeven. Dankzij de nieuwe module zullen ook voor hen binnenkort de gegevens grotendeels vooraf ingevuld zijn.
  Eenmaal deze fase gerealiseerd is, zullen we alle zorgverleners met een RIZIV-nummer contacteren met de vraag hun werkadressen via de nieuwe module te registreren.  

Samen verbeteren we de kwaliteit van de zorg

Het belangrijkste doel van dit portaal is de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Om dit te bereiken is wetgeving over de kwaliteit van de zorg, ook kwaliteitswet genoemd, uitgewerkt.

Een deel van de kwaliteitswet trad al op 1 januari 2022 in werking. Ze richt een praktijkregister op en bevat andere maatregelen die sinds dan van kracht zijn:

 • elke zorgverlener is nu verplicht om een portfolio bij te houden (dit kan nog niet via ProGezondheid)
 • de minimale inhoud van het patiëntendossier is bepaald
 • de regels voor het bekendmaken van de praktijk aan het publiek zijn vastgelegd
 • de regels over de continuïteit van de zorg zijn uitgebreid

De FOD Volksgezondheid en het RIZIV bundelen hun krachten om deze kwaliteitsmaatregelen uit te werken.

ProGezondheid, de bondgenoot van alle zorgverleners