print

Een arbeidsongeschiktheidsattest versturen: digitaal en eenvoudiger via Mult-eMediatt

25-06-2024

Schrijft uw huisarts u ziekteverlof voor? U kan voortaan vragen om uw arbeidsongeschiktheidsattest rechtstreeks elektronisch naar het ziekenfonds of Medex te versturen, op een snelle, veilige, maar vooral een eenvoudigere manier!

Administratieve vereenvoudiging staat centraal in federale projecten rond gezondheidszorg. Elektronisch medicatie voorschrijven of behandelingen factureren zijn slechts twee voorbeelden van deze nieuwe eGezondheid-realiteit. Tegenwoordig past het elektronisch versturen arbeidsongeschiktheidsattest in diezelfde logica dankzij "Mult-eMediatt", een nieuwe toepassing die het RIZIV, het eHealth-platform, Medex en het Intermutualistisch College (NIC) ontwikkelden. Die is al beschikbaar in de meerderheid van de medische softwares van huisartsen en wordt momenteel verder geïntegreerd.

Een innovatie voor de medische sector en voor de patiënten.

Op deze pagina:

Vereenvoudigen om gezondheid weer centraal te stellen

Tot nu toe, wanneer een huisarts een patiënt arbeidsongeschikt verklaarde, had hij geen andere keuze dan verschillende modelattesten te gebruiken, afhankelijk van het statuut van de patiënt: werknemer, zelfstandige, ambtenaar, enz. De patiënt moest vervolgens deze attesten correct en binnen bepaalde termijnen aan elke ontvanger bezorgen, aan de hand van meer of minder beveiligde kanalen: per post, een papieren arbeidsongeschiktheidsattest ter plaatse afgeven, enz.

Nu is er aan de medische software van huisartsen een nieuwe functionaliteit toegevoegd en kunnen zij dit allemaal in een paar klikken: Mult-eMediatt. Deze toepassing  genereert en verstuurt automatisch het juiste modelattest op basis van door de patiënt gegeven informatie, vanuit één en dezelfde toepassing, naar de juiste ontvanger (het ziekenfonds of Medex) met de specifieke informatie die deze ontvanger nodig heeft. Dat op een snelle en veilige, maar vooral eenvoudiger manier.

Huisartsen kunnen zo kostbare tijd besparen die ze kunnen besteden aan de zorg voor hun patiënten.

Mult-eMediatt is ook een verademing voor patiënten: met deze elektronische verzending van het arbeidsongeschiktheidsattest willen we patiënten ontlasten van de meeste administratieve stappen die zwaar kunnen wegen, vooral op een moment dat hun gezondheidstoestand niet optimaal is.

Deze nieuwe toepassing maakt het doorsturen van arbeidsongeschiktheidsattesten naar ziekenfondsen en Medex sneller, maar ook veiliger en betrouwbaarder. Ten eerste omdat Mult-eMediatt het risico op fouten of verlies vermindert. Ten tweede omdat het een beveiligde overdracht van informatie garandeert.

Twee voorwaarden voor Mult-eMediatt: toestemming van de patiënt en een aangepast medisch softwarepakket!

Mult-eMediatt gebruiken biedt voordelen, maar is niet verplicht. De patiënt of de arts kan beslissen om papieren attesten te blijven gebruiken.

Om naar eGezondheid over te stappen en Mult-eMediatt te gebruiken is het volgende nodig:

  • De patiënt moet zijn toestemming geven aan de arts
  • Mult-eMediatt moet geïntegreerd zijn in de medische software van de arts. Dit is nu het geval voor bijna alle software. Als dit niet het geval is, nodigen we huisartsen uit om contact op te nemen met hun softwarefirma om zich te informeren over de beschikbaarheid van Mult-eMediatt. 

Opleidingen voor het gebruik van de toepassing Mult-eMediatt worden georganiseerd door Domus medica, het Brussels Gezonheidsnetwerk en e-SantéWallonie.

Een eerste stap en functionaliteiten die we binnenkort uitbreiden

Het betreft hier een eerste fase van  Mult-eMediatt, waarvan de functionaliteiten geleidelijk zullen worden uitgebreid.

Op dit moment is de toepassing alleen beschikbaar voor huisartsen. We hebben er een prioriteit van gemaakt om hen te informeren over deze nieuwe mogelijkheid.

Momenteel kunnen zij Mult-eMediatt gebruiken om een arbeidsongeschiktheidattest onder bepaalde voorwaarden te versturen naar het ziekenfonds (voor werknemers, zelfstandigen of werkzoekenden) of naar Medex (voor ambtenaren die hun attest aan Medex moeten bezorgen). Op termijn zal Mult-eMediatt het ook mogelijk maken om het attest naar de werkgever van de patiënt te versturen (op voorwaarde dat de werkgever elektronische arbeidsongeschiktheidsattesten aanvaardt), naar de medische dienst van HR RAIL, van de politie, enz. Zo zullen de voordelen van deze digitalisering nog toenemen. Dit gebruik zal steeds vrijwillig zijn voor alle betrokken partijen.

Kiezen voor eGezondheid!

Mult-eMediatt maakt deel uit van onze globale visie op e-Gezondheid. Die pleit voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om de gezondheidszorg te ondersteunen, te verbeteren en toegankelijker te maken. Deze nieuwe toepassing is een nieuwe stap in de administratieve vereenvoudiging ten voordele van iedereen: artsen, patiënten en instellingen.

Overzicht van onze realisaties en projecten in het kader van eGezondheid.

Contacten

Dienst voor uitkeringen

E-mail: secr-uitk-dirgen@riziv-inami.fgov.be