Medische huizen - Een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten

Als zorgverlener of als groep zorgverleners kunt u een akkoord sluiten voor de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen.
 

Voor welke verstrekkingen kunt u een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten?

 
Het is mogelijk om de volgende verstrekkingen te betalen op basis van een forfait: bezoeken en raadplegingen van huisartsen en eventueel ook kinesitherapieverstrekkingen en/of verpleegkundige verstrekkingen.
 

Hoe kunt u een akkoord voor forfaitaire betaling sluiten?

Schrijf naar de voorzitter van de Commissie belast met het sluiten van de akkoorden betreffende het forfait: RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Tervurenlaan 211, 1150 Brussel.

Deel de volgende elementen mee:

  • de namen, voornamen en RIZIV-nummers van de huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen die aan het project deelnemen
  • de naam van het toekomstige medische huis en het vestigingsadres van de praktijk
  • de geografische zone waarin de verzorging wordt verstrekt
  • de gewenste datum om met het forfaitaire systeem van start te gaan.

Daarna zal de Commissie u bijkomende informatie vragen over de continuïteit van de zorg.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Uw informatie over de continuïteit van de zorg en het contract, opgesteld op basis van de verstrekte elementen, worden aan de verschillende verzekeringsinstellingen bezorgd voor opmerkingen en/of vragen. Daarna gaan ze naar het Verzekeringscomité.
Ten slotte ontvangt de minister van Sociale Zaken het contract en het formulier, eventueel gewijzigd en behoorlijk ondertekend.
U ontvangt het antwoord aan het einde van de procedure.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 09 mei 2017