print

Afronden van het bedrag dat uw patiënt betaalt

Vanaf 1 december 2019 bent u als zorgverlener verplicht om contante betalingen door uw patiënt af te ronden, ongeacht of u geconventioneerd bent of niet. U mag enkel het totale betaalde bedrag afronden (maximum 2 cent).

Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, zonder uitzondering, en 
is verenigbaar met uw verplichtingen gelinkt aan de sector geneeskundige verzorging (naleving tarieven, naleving maximumprijzen, enz.). Het doel van de verplichting is het gebruik van de stukken van 1 en 2 cent stapsgewijs af te bouwen.

Als u dat wil, dan kan u ook afronden in geval van andere betaalmiddelen, maar u moet bepaalde voorwaarden naleven.

Hierbij de nodige info om deze nieuwe maatregel correct toe te passen.

Op deze pagina:

Over welke betaalmiddelen en bedragen gaat het?

Op 1 december 2019 is afronden verplicht bij alle contante betalingen.

U rondt af:

  • op het totale bedrag dat de patiënt betaalt (maximum 2 eurocent)
  • of op het deel van het contant betaalde bedrag in geval van een gemengde betaling (bv. contant en met de kaart).

Als u dat wil, dan kan u ook afronden in geval van andere betaalmiddelen (bv. betalingen met kaart) als de betaling gebeurt in het bijzijn van uzelf (of een lid van uw onderneming: secretaris, loketpersoneel, confrater, enz.) en van de patiënt. In dat geval moet u uw patiënt waarschuwen door de vermelding ‘Het totaal bedrag wordt steeds afgerond’ zichtbaar weer te geven. 

Afronding (verplicht, mogelijk of verboden) in functie van het betaalmiddel 
 

Betaalmiddel

Afronden verplicht, mogelijk of verboden

Betaling in speciën in fysieke aanwezigheid van zorgverlener en patiënt (in praktijk, huisbezoek, …)

Verplicht (art. VI.7/1, §1 en §3 van WER)

Betaling met bancontact in fysieke aanwezigheid van
zorgverlener en patiënt (in praktijk, huisbezoek, …)

Opmerking: Dit betaalmiddel wordt op fiscaal vlak
gelijkgesteld met de betaling in speciën. Bijgevolg
moet het bedrag voor/na afronding op het
ontvangstbewijs worden vermeld indien er wordt
afgerond.

Mogelijk
Als u afrondt voor andere betaalmiddelen en de patiënt heeft ingelicht

 (art. VI.7/1, § 2 en § 3 van WER + art. VI.7/2, § 3 van WER ;)

Betaling met kredietkaart in fysieke aanwezigheid
van zorgverlener en patiënt
(in praktijk, huisbezoek, …)

Opmerking: Dit betaalmiddel wordt op fiscaal vlak
gelijkgesteld met de betaling in speciën. Bijgevolg
moet het bedrag voor/na afronding op het
ontvangstbewijs worden vermeld indien er wordt
afgerond.

Mogelijk
Als u afrondt voor andere betaalmiddelen en de patiënt heeft ingelicht

(art. VI.7/1, § 2 en § 3 van WER + art. VI.7/2, § 3 van WER ;)

Betaling door elektronische overschrijving in fysieke
aanwezigheid van zorgverlener en patiënt
 (in praktijk, huisbezoek, …)

Voorbeeld: De betaling door middel van bancaire
diensten op smartphone

Mogelijk
Als u afrondt voor andere betaalmiddelen en de patiënt heeft ingelicht

(art. VI.7/1, § 2 en § 3 van WER + art. VI.7/2, § 3 van WER ;)

A posteriori betaling door elektronische
overschrijving

Verboden
de voorwaarde van fysieke aanwezigheid is niet vervuld
(art. VI.7/1, § 3, 1° van WER)

A posteriori betaling door papieren storting/overschrijving

Verboden
de voorwaarde van fysieke aanwezigheid is niet vervuld
(art. VI.7/1, § 3, 1° van WER)


Toepassingsregels om af te ronden

U moet het totaal bedrag dat de patiënt contant betaalt afronden naar het dichtste veelvoud van 5 cent. De afronding kan in geen geval meer bedragen dan 2 cent. 

De afronding moet u als volgt toepassen:

  • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, dan rondt u af naar het dichtste lagere veelvoud van 5 cent.
  • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, dan rondt u af naar het dichtste hogere veelvoud van 5 cent. 

Totaal bedrag eindigend op :

Afronding :

Voorbeelden :

0,x1

0,x0

12,91 wordt 12,90

0,x2

0,x0

12,92 wordt 12,90

0,x3

0,x5

12,93 wordt 12,95

0,x4

0,x5

12,94 wordt 12,95

0,x5

Geen afronding

12,95 wordt 12,95

0,x6

0,x5

12,96 wordt 12,95

0,x7

0,x5

12,97 wordt 12,95

0,x8

0,x0

12,98 wordt 13,00

0,x9

0,x0

12,99 wordt 13,00

 

Op elk document dat het te betalen totaalbedrag vermeldt, vermeldt u uitdrukkelijk de toegepaste afronding. Omzendbrief nr. 2019/307 “Verplichte afronding vanaf 1 december 2019: gevolgen voor de sector geneeskundige verzorging” preciseert op welke wijze u de informatie moet vermelden in de verschillende documenten.

De correcte afronding naar boven wordt aldus niet beschouwd als een tariefoverschrijding.

Anderzijds kan u, als u een geconventioneerde zorgverlener bent, geen ander type afronding toepassen, zoals een afronding op de euro. Bv. het officiële tarief van 25,37 EUR afronden naar 26 EUR kan dan niet.

Contacten

FOD Economie

E-mail: hrc.cons@economie.fgov.be