print

Onze gezondheidszorg evalueren via de ‘permanente steekproef’

Meten is weten … en dat doen wij onder andere via de ‘permanente steekproef’. Via die steekproef meten wij welk gebruik de mensen maken van onze gezondheidszorg. Hierdoor evalueren wij ons systeem.

Uitgever
RIZIV
Auteur
RIZIV
Thema's
Terugbetaling

Wat is de ‘permanente steekproef’?

De ‘permanente steekproef’ is een gegevensbestand over het gebruik van de gezondheidszorg. Deze gegevens betreffen niet de totale bevolking, maar enkel een representatieve selectie.

Welke gegevens zitten er in de steekproef’?

In de steekproef zitten de volgende gegevens:

 • raadplegingen en bezoeken van artsen
 • voorgeschreven geneesmiddelen
 • ziekenhuisopnames
 • verpleegkundige prestaties
 • enz.


Welke personen zitten er in de steekproef’?

Er zitten ruim 300.000 personen in de steekproef.

Ze zijn willekeurig ‘gekozen’ uit de bevolking. Ze vormen een representatieve selectie volgens leeftijd en geslacht:

 • van alle personen tot en met 64 jaar zit 1/40 in de steekproef
 • van alle personen van 65 jaar of ouder zit 1/20 in de steekproef.
Vanaf 65 jaar zijn er meer personen opgenomen in de steekproef om de gevolgen van de veroudering van de bevolking beter te kunnen bestuderen.
 
De steekproef is anoniem: we kunnen de personen die er in zitten dus niet identificeren.
 

Over welke periode loopt de steekproef?


Wie in het panel van de steekproef zit, blijft er inzitten. Zo kunnen we over meerdere jaren opvolgen welk gebruik zij maken van onze gezondheidszorg.
 
Er is wel een jaarlijkse update van het panel: bepaalde personen verdwijnen er uit (overlijden, emigratie) en nieuwe personen met dezelfde karakteristieken (geslacht, leeftijd) vervangen hen. De representativiteit blijft altijd gegarandeerd.
 
Momenteel is de steekproef beschikbaar van 2002 tot en met 2012.
 

Waarvoor dient de steekproef’?

Via de gegevens van de steekproef evalueren we ons systeem van gezondheidszorg.

We gebruiken de gegevens onder andere in studies en rapporten, bv. het rapport over de performantie van het Belgische gezondheidssysteem.

Niet alleen wij, maar ook andere instellingen gebruiken de gegevens:

 • de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
 • de FOD Sociale zekerheid
 • Sciensano
 • het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE)
 • het Intermutualistisch agentschap (IMA)
 • het Federaal planbureau.

Wie werkt er aan de steekproef’? 

 • Het Intermutualistisch agentschap maakt de databank van de steekproef aan op basis van de gegevens van de ziekenfondsen.
 • De Technische commissie van de permanente steekproef waakt over het goede  gebruik van de gegevens.
   


 

Contacten

Permanente steekproef

E-mail: EPS@riziv-inami.fgov.be