print

Accreditering en opleiding

Accreditering en opleiding dragen bij tot een betere kwaliteit van de zorg. Geaccrediteerde (tand)artsen en apothekers-biologen krijgen een accrediteringshonorarium. Bepaalde zorgverleners kunnen een financiële vergoeding krijgen als ze opleiding volgen.

Op deze pagina:

 

Accreditering

Artsen, apothekers-biologen en tandartsen zijn geaccrediteerd als zij zich geëngageerd hebben om kwalitatief hoogstaande dienstverlening te garanderen via:

  • continue opleiding
  • ‘peer review’
  • over het algemeen ook een drempelactiviteit van een minimumaantal patiëntencontacten.

Zij ontvangen van ons een accrediteringshonorarium.

Accreditering voor artsen en apothekers-biologen
Accreditering voor tandartsen

E-learning bibliotheek

Onze e-learning bibliotheek staat voor iedereen klaar, 7 dagen op 7. 

De cursussen richten zich tot alle zorgverleners maar ook studenten en patiënten kunnen ze volgen.

Expertgroepen maken deze cursussen, in opdracht van het RIZIV of de Federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Evidence based medicine (EBM) / Evidence based practice (EBP)

Ook heel wat Belgische informatiebronnen die gebaseerd zijn op medische evidentie bevinden zich online.

Opleiding voor verpleegkundigen

Verpleegkundigen die vanaf 2011 bepaalde opleidingen hebben gevolgd, kunnen  daarvoor van ons een vergoeding ontvangen .

Opleiding voor personeelsleden in verzorgingsinstellingen en -diensten

Bepaalde personeelsleden van verzorgingsinstellingen en -diensten kunnen een opleiding volgen die de Federale overheidsdienst volksgezondheid heeft erkend. Zij ontvangen daarvoor van ons een functiecomplement.

Contacten

​Specifieke contactgegevens vindt u in de detailpagina’s achter de linken van deze pagina.