print

Aanbevelingen voor een beter voorschrijven van medische beeldvorming

Als arts hebt u een belangrijke rol in het beperken van de schadelijke effecten van straling. Sinds enkele jaren ondernemen we acties om u hierbij te ondersteunen en om patiënten te informeren over de schadelijke effecten van ioniserende straling.

Op deze pagina:

 

Sensibiliseringscampagnes 'medische beeldvorming'

Om patiënten te sensibiliseren over de alternatieven voor radiologie bij lagerugpijn, lanceerden we een nieuwe sensibiliseringscampagne over het goede gebruik van medische beeldvorming: ‘geen scan zonder plan’. Bespreek met uw patiënten een bewegingsplan, voor u een scan voorschrijft.

Deze campagne is complementair aan verschillende acties die we in het verleden ondernamen:

Waarom deze aanbevelingen volgen?

  • U vermindert de blootstelling van uw patiënten aan ioniserende straling.
  • U voorkomt onnodige uitgaven voor de patiënt en de ziekteverzekering.

Een raming: de toepassing van de 'bijgewerkte aanbevelingen voor het voorschrijven van medische beeldvorming' (2010) kan:

  • de medische blootstelling aan ioniserende straling door diagnostische onderzoeken met ten minste 25% verminderen.
  • jaarlijks 30 miljoen EUR besparingen opleveren, die men op een meer zinvolle manier zou kunnen besteden.

 

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel