print

Aanbevelingen voor het beter voorschrijven van testen klinische biologie

Als arts hebt u  in 2011 een publicatie van ons ontvangen met aanbevelingen voor het rationeel voorschrijven van testen inzake klinische biologie.

Op deze pagina:


Waarop hebben onze aanbevelingen betrekking?

  • bepaalde frequente aandoeningen die:
    • een screening vereisen (type 2-diabetes en cardiovasculair risico)
    • geen screening vereisen bij gebrek aan symptomen of klachten (nier-, lever-, schildklierstoornissen, enz.)
  • de aanpak bij een vermoeden van een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
  • de follow-up van de zwangerschap.

Deze aanbevelingen hebben voornamelijk betrekking op de patiënt zonder specifieke klachten. Ze gelden niet voor het stellen van de diagnose of de follow-up van zieken.

We vullen ze aan met cijfers en vaststellingen over het voorschrijfgedrag tussen 2066 en 2008.
 

Waarom deze aanbevelingen volgen?

  • U verbetert de kwaliteit van de zorg die u verstrekt aan uw patiënten.
  • U voorkomt onnodige uitgaven voor de patiënt en de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Op basis van de aanbevelingen van Domus Medica


De brochure is gebaseerd op de 'Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering – aanvraag van laboratoriumtests door huisartsen' van Domus Medica, in maart 2011 gevalideerd door CEBAM. Ze is nog altijd actueel.
We publiceren ze op verzoek van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen. De inhoud is gevalideerd door een werkgroep onder voorzitterschap van Dr. Marc Moens en samengesteld uit leden van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen en van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP).

Contacten

Directie Research, Development & Quality (RDQ)

Tel: +32(0)2 739 78 65

E-mail: rdq@riziv-inami.fgov.be

​Galileelaan 5/01
1210 Brussel