print

NMR: indicator om onterechte dringendheidssupplementen te vermijden bij ambulante niet-urgent uitgevoerde verstrekkingen

Het onnodig dure of overbodige karakter van de verstrekkingen door zorgverleners kan worden  geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk, vastgesteld door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).

De NRKP heeft een indicator goedgekeurd om te vermijden dat er onterecht dringendheidshonorarium worden aangerekend voor ambulante NMR-onderzoeken die  's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag worden uitgevoerd, maar die niet-urgent zijn.

Op deze pagina:

Wat houdt de indicator in?

Deze indicator geldt sinds 18 augustus 2023:

"De maximale incidentie van ambulante urgent uitgevoerde NMR-onderzoeken wordt vastgelegd op 5 urgente NMR-onderzoeken per 1000 uitgevoerde en aangerekende ambulante NMR-onderzoeken per kalenderjaar. Het betreft de NMR-onderzoeken die gevat worden door de nomenclatuurcodes 599572 en 599594 opgenomen in artikel 26, § 1 en § 9 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen."

Deze indicator stelt, bij ambulatoire zorg, een maximale factureringsdrempel in van 5 dringende NMR's per 1.000 uitgevoerde MRI's per kalenderjaar. Dit zijn NMR-scans die worden vastgelegd door nomenclatuurcodes 599572 en 599594.

Het onnodig dure of overbodige karakter van geneeskundige verstrekkingen kan dus worden geëvalueerd op basis van indicatoren van manifeste afwijking van goede medische praktijk. Deze indicatoren zijn niet absoluut. Gemotiveerde uitzonderingen blijven mogelijk. In die zin is een indicator een verantwoordingsdrempel. Concreet zullen er geen gevolgen zijn voor de patiënten bij wie een urgent NMR-onderzoek verantwoord is.

Waarom werd deze indicator voorgesteld?

Uit een aantal analyses is gebleken dat de meeste van deze dringendheidssupplementen in feite werden aangerekend voor geplande NMR-onderzoeken, en dus zonder enige notie van urgentie. Bovendien voldoen 57 ziekenhuizen (van de 82 die NMR-onderzoeken uitvoeren) momenteel al aan de drempel, waaronder 5 van de 7 universitaire ziekenhuizen van het land.

Deze incorrecte facturatie was meestal te wijten aan een configuratieprobleem van de tariferingsprogramma's die blind een dringendheidshonorarium aanrekenden op basis van het tijdstip of de dag van de week, zonder rekening te houden met het tijdstip en de datum waarop het onderzoek werd voorgeschreven. In vergelijking met de scanner is er echter weinig wetenschappelijke evidentie voor een intensief gebruik van urgent uitgevoerde NMR-onderzoeken.

De voorgestelde indicator heeft alleen betrekking op de ambulante verstrekkingen en dus niet op de spoedgevallen die worden opgenomen via de spoeddiensten of die al gehospitaliseerd zijn. Bovendien heeft deze indicator alleen betrekking op de facturatie van de "spoedtoeslag" en niet op het aantal NMR-onderzoeken. Wie een NMR-onderzoek nodig heeft, zal dat ook krijgen.

De motivatie voor het gebruik van deze indicator wordt in detail beschreven in het NRKP-aanvraagdossier.

Hoe sensibiliseren we de beheerders van de ziekenhuizen, de hoofdartsen en de diensthoofden medische beeldvorming?

Onze DGEC bezorgde een sensibiliseringsbrief aan de beheerders van de ziekenhuizen, de hoofdartsen en de diensthoofden medische beeldvorming over de naleving van deze indicator.

 

Contacten

Secretariaat van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle

Tel: +32 (0)2 739 75 08

E-mail: secr.dgec.secm@riziv-inami.fgov.be