print

Onze initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg geneesmiddelen

De kwaliteit van de zorg bewaken en waar nodig verbeteren: het is een continue taak van u en van ons. We bundelen enkele initiatieven op het vlak van de kwaliteitszorg van geneesmiddelen.

Op deze pagina:

 

Doeltreffend gebruik van geneesmiddelen: onze maatregelen 2022-2023 met betrekking tot voorschrijven

Aanbevelingen geneesmiddelen uit ‘Hoofdstuk II’

 
De geneesmiddelen uit het ‘Hoofdstuk II’ zijn vergoedbaar zonder voorafgaande machtiging van de adviserend arts, maar is er wel een controle achteraf. Voor die geneesmiddelen zijn er aanbevelingen die de voorschrijvers moeten respecteren.

Medisch-farmaceutisch overleg

Het belangrijkste doel van het medisch-farmaceutisch overleg is het verbeteren van de zorg aan de patiënt. Het stimuleert doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers.

Feedback over voorschrijven van geneesmiddelen

We geven geregeld feedback, onder andere over voorschrijven van geneesmiddelen.

Die feedback was een gevolg van de beslissingen in het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2009-2010.

Consensusvergaderingen

 
Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen organiseert 2 consensusvergaderingen per jaar. Ze zijn bedoeld om de geneesmiddelenpraktijk in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor de voorschrijvers.
 

Projecten kwaliteitsverbetering

 
Ook de volgende projecten vallen onder de noemer ‘kwaliteitszorg geneesmiddelen’:

Het medicatieschema

Het medicatieschema is een schematisch overzicht van alle medicatie die aan een patiënt is voorgeschreven en/of zonder voorschrift is afgeleverd. Op deze pagina leert u meer over het medicatieschema.

Project VIDIS: elektronisch delen van gegevens over geneesmiddelen

Het project VIDIS (Virtual Integrated Drug Information System) beoogt een effectieve en efficiënte gegevens- en informatiedeling over alle aspecten van de medicamenteuze behandeling. Het RIZIV coördineert dit project.