print

Doelmatigheid in de gezondheidszorg

In de huidige budgettaire context is de strijd tegen nodeloze, niet-passende en niet-conforme verzorging van groot belang. Daarom werken we een reeks maatregelen uit om ondoelmatige zorgverlening terug te dringen en ook een aantal nieuwe methoden.

Op deze pagina:


Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2021-2023

Het ‘Actieplan handhaving 2021-2023’ kadert in het streven naar het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit in de gezondheidszorg. Verschillende van onze diensten werken samen om de maatregelen van dat plan te realiseren. Na het aflopen van het actieplan handhaving 2018-2020 en het actieplan handhaving 2016-2017 werd het nieuwe plan opgesteld.

Dit actieplan kadert in de activiteiten van de Anti-fraudecommissie (CAFC) van het RIZIV.
Er wordt jaarlijks over gerapporteerd aan onze Algemene Raad.

Begrotingstraject 2022-2024: Uitnodiging tot input aan de wetenschappelijke verenigingen in de gezondheidszorg

We nodigen elke medisch-wetenschappelijke vereniging uit om kennis te nemen van het Begrotingstraject 2022-2024.

Dergelijke omvangrijke opdracht kunnen we niet realiseren zonder inbreng vanuit het werkveld. Zorgverleners, organisaties, overeenkomsten- en akkoordencommissies, overheidsdiensten, enz. worden momenteel uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor de werkzaamheden van de Taskforce prioritaire gezondheidszorgdoelstellingen en de Taskforce appropriate care.

Ook de Nationale Raad voor KwaliteitsPromotie (NRKP) verzoeken we hun prioriteiten mee te delen. We vinden het opportuun ook rechtstreeks de wetenschappelijke en de beroepsverenigingen van de verschillende medische specialismen via deze weg uit te nodigen om voorstellen te doen.

Meer informatie vindt u in onze brief aan de wetenschappelijke verenigingen en op onze pagina over het begrotingstraject 2022-2024.

Contacten

Cel Doelmatige Zorg

E-mail: appropriatecare@riziv-inami.fgov.be