print

Indicatoren : statines

De statines zijn vergoedbaar zonder voorafgaandelijke machtiging van de adviserend arts, maar er is wel een controle a posteriori ( achteraf) mogelijk. Wat het gebruik van die geneesmiddelen betreft, werden er aanbevelingen uitgewerkt. Om het respecteren van die aanbevelingen door de artsen te evalueren, werden er indicatoren opgemaakt. Hierna volgt meer info over die indicatoren.

Op deze pagina:


Geneesmiddelen met a posteriori controle

Bepaalde vergoedbare geneesmiddelen worden ondergebracht in het zogenaamde “hoofdstuk II” van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat wil zeggen dat ze vergoedbaar zijn zonder voorafgaandelijke machtigingvan de adviserend arts maar dat er wel een controle achteraf, de zogenaamde “a posteriori controle”, mogelijk is.

Eén van de groepen van geneesmiddelen opgenomen in dat hoofdstuk II, zijn de statines. 

Wat het gebruik ervan betreft, heeft de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen aanbevelingen(statines) opgesteld.

Om het respecteren van die aanbevelingen voor de statines te evalueren, heeft het Comité voor de Evaluatie van de Medische Praktijk inzake geneesmiddelen indicatoren uitgewerkt.

Indicatoren en evaluatieprocedure

De officiële tekst van deindicatoren voor de statines is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober2012.

Door die publicatie kan de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van start gaan met de evaluatieperiode van uw voorschrijfgedrag.

De procedureomvat meerdere stappen, waarbij u op elke stap de mogelijkheid heeft om uitleg te geven. Raadpleeg deel 3 van de brochure "Protonpompinhibitoren en statines" indien u meer wil weten over deze controle.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be