print

Geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie, depressie en dementie: wat verandert er op 1 april 2015?

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid heeft de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen (CTG) de vergoedingsvoorwaarden herzien van 3 groepen van geneesmiddelen die aangewezen zijn voor de behandeling van hypertensie, depressie en dementie.

Gevolgen van die groepsgewijze herzieningen: vanaf 1 april 2015 verlaagt de prijs van een aantal van die geneesmiddelen om de prijs van het goedkoopste geneesmiddel te benaderen, terwijl sommige Aricept-geneesmiddelen (door Pfizer op de markt gebracht) van de lijst van vergoedbare geneesmiddelen worden geschrapt. De aanvragen om terugbetaling vereenvoudigen ook dankzij die herzieningen.

Op deze pagina:


Geneesmiddelen voor de behandeling van hypertensie op basis van telmisartan (alleen)

Bij de vorige herzieningen van de groep ‘hypertensie’ is er geen rekening gehouden met de geneesmiddelen op basis van telmisartan (alleen). Het gaat in dit geval dus om een ‘inhaalherziening’.

Wat verandert er vanaf 1 april 2015?

Voor de 2 geneesmiddelen Kinzalmono en Micardis:

  • Prijsverlaging met 15,1 % tot 33,3 %, afhankelijk van de verpakkingen en de doseringen.
  • Vereenvoudigde aanvraag om terugbetaling voor de arts en voor de patiënt: die geneesmiddelen worden van hoofdstuk IV naar hoofdstuk I overgeheveld. De voorafgaande goedkeuring door de adviserend arts van het ziekenfonds is dus niet meer nodig.

Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie op basis van escitalopram

Bij de vorige herziening van de groep ‘depressie’ is er geen rekening gehouden met de geneesmiddelen op basis van escitalopram. Het gaat in dit geval dus om een ‘inhaalherziening’.

Wat verandert er vanaf 1 april 2015?

  • Prijsverlaging van alle geneesmiddelen op basis van escitalopram, zowel de oorspronkelijke als de generische geneesmiddelen.

Geneesmiddelen voor de behandeling van dementie 

Wat verandert er vanaf 1 april 2015?

  • Prijsverlaging van de oorspronkelijke en generische geneesmiddelen.
  • Terugbetaling:
    • De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt de Aricept-geneesmiddelen, door de firma Pfizer op de markt gebracht, niet meer terug, aangezien die firma de nieuwe prijs heeft geweigerd.
    • De ziekteverzekering blijft echter de generische versies  van dat geneesmiddel, en ook de Aricept-geneesmiddelen die de firma  Pi-Pharma op de markt heeft gebracht, terugbetalen.
  • Vereenvoudigde aanvraag om terugbetaling: gelieve vanaf 1 april 2015 de nieuwe formulieren te gebruiken voor de aanvraag om terugbetaling van een geneesmiddel uit de groep ‘dementie’.

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be