print

Evaluatierapporten van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Sinds 1 januari 2019 worden de gefinaliseerde beoordelingsrapporten van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen gepubliceerd. Via onze webtoepassing kunnen de ministeriële beslissingen en de samenvattingen van de beoordelingsrapporten van de CTG worden gedownload.

Op deze pagina:

Waar vindt u de gefinaliseerde beoordelingsrapporten van de CTG ?

Dankzij de webtoepassing « Geneesmiddelen terugbetaling: Ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten»  hebt u rechtstreeks toegang tot de ministeriële beslissingen en de door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) gefinaliseerde  beoordelingsrapporten sinds 1 januari 2019.

De teksten van de ministeriële besluiten en de beoordelingsrapporten worden opgesteld in de taalrol waarin het farmaceutische bedrijf de aanvraag heeft ingediend.

Waar vindt u informatie over de dossiers van de CTG van vóór 2019 terug ?

Als u op zoek bent naar informatie over oudere dossiers die in het kader van een procedure voor de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten door de CTG behandeld werden, gelieve onderstaand overzichtslijst te raadplegen.

U kan 3 soorten documenten terugvinden:

Opmerkingen:

  • Bepaalde passages werden geschrapt. Dat gebeurde:
    • ofwel op gemotiveerde vraag van het aanvragende bedrijf wegens fabricagegeheim, confidentiële handelsgegevens, patiëntenprivacy of eigendomsrecht van niet eerder gepubliceerde data
    • ofwel wegens auteursrechten en copyright van gepubliceerde manuscripten.
  • Sinds 1 april 2007 is het verplicht om deze documenten openbaar te maken. Evaluatierapporten opgesteld voor 1 april 2007 zijn niet beschikbaar.
  • De teksten van de beoordelingsrapporten van de CTG, de reacties van de farmaceutische bedrijven en van de CTG zijn opgesteld in de taal van het verantwoordelijke bedrijf welke de aanvraag heeft ingediend.
  • Onder geen beding kan deze informatie gebruikt worden als promotioneel materiaal.
     

Voor wie zijn deze documenten bestemd?

Deze documenten zijn in de eerste plaats bestemd voor het medisch-farmaceutisch korps. Zij moeten inzicht geven in de elementen ten gunste van en tegen de terugbetaling van een farmaceutische specialiteit.  

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

Tel: +32(0)2 739 77 31

E-mail: specpharma@riziv-inami.fgov.be

Openingsuren van de kantoren :van 9 tot 12u en van 13 tot 16u.