print

Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk IV en VIII: Machtigingsmodellen en hun geldigheid

Indien de  adviserend arts beslist de terugbetaling toe te staan van een farmaceutische specialiteit uit hoofdstuk IV of VIII, ontvangt de patiënt een “machtiging” onder de vorm van een papieren document. Voor deze machtigingen bestaan 3 modellen, elk met een verschillende geldigheid.

In de loop van de behandeling kan de arts beslissen een andere farmaceutische specialiteit voor te schrijven dan de farmaceutische specialiteit waarmee de behandeling opgestart werd. De arts hoeft niet steeds een nieuwe aanvraag op te stellen voor deze nieuwe farmaceutische specialiteit. Een machtiging is vaak geldig voor meerdere farmaceutische specialiteiten.

Op deze pagina:


Welke machtigingsmodellen bestaan er ?


Er bestaan 3 machtigingsmodellen :

Model « b »

 • Dit model heeft een beperkte geldigheidsduur (bv 1 jaar).
 • Indien de terugbetalingsvoorwaarden van de farmaceutische specialiteit het toelaten, kan deze machtiging verlengd worden door een verlengingsaanvraag opgesteld door de arts.
 
 • Dit model heeft een onbeperkte geldigheidsduur.
 • De machtiging wordt eenmalig afgeleverd door het ziekenfonds van de patiënt.
 • De arts hoeft geen verlengingsaanvraag op te stellen.
 
Opgelet:
 
Op de documenten die vóór 15 april 2013 afgeleverd werden door de ziekenfondsen staat soms wel nog een einddatum van geldigheid vermeld. Ook deze documenten blijven onbeperkt geldig. De apotheker is hiervan op de hoogte.
 
 • Dit model is geldig voor een bepaald aantal verpakkingen of toedieningseenheden  (bv 6 verpakkingen of 365 tabletten).
 • Indien de terugbetalingsvoorwaarden van de farmaceutische specialiteit het toelaten, kan deze machtiging verlengd worden door een verlengingsaanvraag opgesteld door de arts.
 
Opgelet
 
Op 15 april 2013 zijn de machtigingsmodellen gewijzigd.
 
Voortaan wordt op de documenten het paragraafnummer van hoofdstuk IV of het paragraafnummer van hoofdstuk VIII vermeld in plaats van de naam van de farmaceutische specialiteit waarvoor de aanvraag ingediend werd bij het ziekenfonds.


Wanneer is een machtiging voor specialiteit X geldig voor specialiteit Y ?


Dit is afhankelijk  van het model van machtiging:
 • In het geval van een machtiging van model “b” of “d”:
 
Indien de specialiteit vermeld op het voorschrift ingeschreven is in de  paragraaf van hoofdstuk IV of VIII en de vergoedingsgroep die vermeld worden op de machtiging
 
Opgelet:
 
Indien de machtiging nog de naam van de farmaceutische specialiteit vermeldt in plaats van het paragraafnummer, geldt het volgende:
 
indien de specialiteit vermeld op het voorschrift en de specialiteit die vermeld wordt op de machtiging dezelfde vergoedingsvoorwaarden hebben: d.w.z. ze zijn ingeschreven in dezelfde paragraaf van hoofdstuk IV of VIII en dezelfde vergoedingsgroep
 • In het geval van een machtiging van model “e”:
 
Aan de volgende 3 voorwaarden moet voldaan worden:
 
  1. de specialiteit vermeld op het voorschrift is ingeschreven in de  paragraaf van hoofdstuk IV of VIII en de vergoedingsgroep die vermeld worden op de machtiging
  2. de specialiteit vermeld op het voorschrift heeft hetzelfde werkzaam bestanddeel (of dezelfde werkzame bestanddelen) die vermeld worden op de machtiging
  3. (enkel voor de laatste verpakking die door de apotheker afgeleverd wordt):
   de hoeveelheid van het werkzaam bestanddeel (of de werkzame bestanddelen) bedraagt maximaal 6 % meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid die op de machtiging wordt vermeld
 

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be