Berekening van uw arbeidsongeschiktheidsuitkering als werknemer/werkloze

Bent u werknemer/werkloze en arbeidsongeschikt erkend? Dan hebt u mogelijk recht op een uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.


Berekening tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘primaire arbeidsongeschiktheid’)

 
Tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:
 • Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?
  • Dan is uw arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk aan 60% van uw brutoloon (het brutoloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon).
  • Dan speelt uw gezinssituatie
   • geen rol tijdens de 1e 6 maanden van uw arbeidsongeschiktheid
   • mogelijk een rol vanaf de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid: ze bepaalt dan immers uw minimumuitkering
 
U bent bv. arbeidsongeschikt sinds 10 februari. Dan speelt uw gezinssituatie geen rol tot en met 9 augustus, maar wel vanaf 10 augustus als u recht heeft op een minimumuitkering.
 • Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd?
  •  Dan is uw arbeidsongeschiktheidsuitkering:
   • tijdens de 1e 6 maanden gelijk aan uw werkloosheidsuitkering behalve indien dit bedrag hoger is dan uw arbeidsongeschiktheidsuitkering (dit is 60% van het brutoloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend).

    In dit geval zal u recht hebben op het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en niet op het bedrag van de werkloosheidsuitkering.
   • vanaf de 7e maand gelijk aan 60% van het brutoloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend.

  • Dan speelt uw gezinssituatie mogelijk een rol vanaf de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid: ze bepaalt dan immers uw minimumuitkering.

    

Berekening na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid (de ‘invaliditeit’)

 
 Na het 1e jaar arbeidsongeschiktheid geldt het volgende:
 • Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?
  Dan hebt u recht op een percentage van uw brutoloon. (het brutoloon van de laatste dag van het 2e kalenderkwartaal dat voorafgaat aan dat waarin het risico zich voordoet of het laatste brutoloon).
  Uw gezinssituatie  bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als u gezinslast hebt
  •  55% als u alleenstaande bent
  •  40% als u samenwonende bent.
 • Was u werkloos voordat u arbeidsongeschikt werd?
  Dan hebt u recht op een percentage van het brutoloon waarop uw werkloosheidsuitkering is berekend. Uw gezinssituatie  bepaalt welk percentage dat is:
  •  65% als u gezinslast hebt
  •  55% als u alleenstaande bent
  •  40% als u samenwonende bent.

Berekening per dag

Uw uitkering is berekend:

 • per dag
 • in een 6-dagenstelsel:  dat betekent dat u niet alleen een uitkering ontvangt voor maandag tot en met vrijdag, maar ook voor zaterdag (6 ‘uitkeringsdagen’).

Voorbeelden (brutobedragen):

 • Mei 2013: Uw uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 27 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.674 EUR.
 • September 2013: Uw uitkering is 62 EUR per dag. In deze maand zijn er 25 uitkeringsdagen. De totale uitkering voor deze maand is dus 1.550 EUR.
 

Verhoging van uw uitkering tot een minimumbedrag

Vanaf de 1e dag van de 7e maand van uw arbeidsongeschiktheid zijn er minimumbedragen. Als uw uitkering dus lager ligt dan het minimumbedrag waarop u recht hebt, dan verhoogt ze tot dat bedrag.

De volgende aspecten bepalen wat uw minimumbedrag is:

Contacteer uw ziekenfonds om na te gaan of u een regelmatig werknemer bent of niet.

Verlaging van uw uitkering tot een maximumbedrag

Er zijn maximumbedragen. Als uw uitkering hoger ligt dan het bedrag waarop u maximaal recht hebt, dan verlaagt uw uitkering tot het maximumbedrag. Deze bedragen verschillen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit.

De volgende aspecten bepalen wat uw maximumbedrag is:


Bedrijfsvoorheffing tijdens het 1e jaar arbeidsongeschiktheid

 • Was u werknemer (arbeider of bediende) voordat u arbeidsongeschikt werd?
  Een bedrijfsvoorheffing (11,11%) wordt ingehouden op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tijdens de primaire arbeidsongeschiktheid.

Opgelet:

Inhouding 3,5% voor de sector pensioenen vanaf het 2e jaar arbeidsongeschiktheid

Op uw invaliditeitsuitkering wordt maximum 3,5% ingehouden voor de sector pensioenen.

Opgelet: Uw invaliditeitsuitkering mag niet lager zijn dan de minimum dagdrempel.

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 december 2016