De ‘goedkoopste’ geneesmiddelen

In het geval van een voorschrift op stofnaam levert de apotheker verplicht een farmaceutische specialiteit af die behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen.


Hoe worden de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen bepaald ?

 
Voor de bepaling van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen, groeperen wij de vergoedbare farmaceutische specialiteiten als volgt:
 • identiek werkzaam bestanddeel (stofnaam) (of combinatie van werkzame bestanddelen), ongeacht de zoutvorm
 • identieke sterkte
 • vergelijkbare verpakkingsgrootte:
  • tussen 28 en 30 eenheden
  • tussen 31 en 60 eenheden
  • tussen 61 en 79 eenheden
  • tussen 80 en 90 eenheden
  • tussen 91 en 120 eenheden.
 • toedieningsvorm (opgelet: bij ‘vast oraal’ is ‘vast oraal met vertraagde werking’ een aparte groepering en bij ‘vloeibaar’ vormen de ‘inspuitingen’ een aparte groepering).

Per groepering bepaalt de kostprijs per gebruikseenheid of een specialiteit behoort tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen. Hierbij wordt een marge van 5 % gehanteerd.

Elke groepering bevat minstens 3 verschillende beschikbare farmaceutische specialiteiten.

Indien de marge van 5% onvoldoende is om 3 specialiteiten te omvatten, passen wij de regels van de beslissingsboomtoe voor de uitbreiding. Hierbij hanteren wij een maximale marge van 20 %.

Binnen elke groepering wordt de specialiteit met de laagste ‘index’ en de specialiteiten waarvan de ‘index’ niet meer dan 5 % hoger is dan de laagste ‘index’(marge van 5 %), beschouwd als de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen.

‘Index’: de kostprijs per eenheid (uitgedrukt als de vergoedingsbasis niveau buiten bedrijf gedeeld door het aantal eenheden, afgerond op 2 cijfers na de komma)
 
De marge van 5 % wordt soms ook ‘vork’ of ‘korf’ genoemd.
 

Waar vinden jullie de lijst van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen?


De vergoedbare farmaceutische specialiteiten die behoren tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen worden maandelijks bepaald en bekend gemaakt:
 
 • via de zoekmotor Goedkoopste geneesmiddelen’ kan voor elke stofnaam nagegaan worden welke specialiteiten tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen behoren
   
U gaat als volgt te werk:  
Kies de gewenste farmaceutische specialiteit. 

De zoekmotor gebruikt 2 tinten groen :

  • de geneesmiddelen met een donkergroene achtergrond behoren tot de groep van de ‘goedkoopste geneesmiddelen’ en vallen binnen de 5 % marge
  • de geneesmiddelen met een lichtgroene achtergrond behoren ook tot de groep van de ‘goedkoopste’ geneesmiddelen door uitbreiding omdat er minstens 3 verschillende geneesmiddelen per groepering moeten zijn.

 •  in de vorm van een referentiebestand.
 
Deze informatie wordt ook verwerkt in de website van het Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie (BCFI), in de prijsvergelijkingstabellen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 19 november 2018