print

COVID-19: extra psychologische hulp voor zelfstandigen

09-02-2021

De geestelijke gezondheid is een ernstig aandachtspunt dat extra van belang is gedurende deze gezondheids- en financiële crisis veroorzaakt door de COVID19-pandemie. Onder mensen met een hoog risico op psychische nood of zelfs zelfdoding, vormen de zelfstandigen een belangrijke risicogroep.

Daarom heeft het Verzekeringscomité van het RIZIV, op vraag van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maandag zijn goedkeuring gegeven aan een overeenkomst met een VZW belast met het realiseren van een aanvullend ondersteuningsaanbod specifiek voor zelfstandigen.

U komt vaak in contact met zelfstandigen met problemen of bent u een klinisch psycholoog/orthopedagoog en heeft u interesse om aan dit project mee te werken, houd dan de komende weken onze communicatiekanalen in het oog voor meer concrete info.

Op deze pagina:

8 gratis sessies psychologische zorg voor zelfstandigen

Zelfstandigen met psychische noden zullen binnenkort een beroep kunnen doen op maximaal 8 gratis sessies psychologische zorg bij een klinisch psycholoog/orthopedagoog.

Zelfstandigen krijgen toegang tot dit aanbod vanuit:

  • een specifieke gratis hulplijn en/of
  • of een alarm dat geactiveerd wordt door
    • “Verkenners” (bijvoorbeeld: curatoren, banken, ondernemingsloketten, sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, sociale secretariaten, zorgverleners, enz.)
    • of klinisch psychologen/orthopedagogen die regelmatig in contact komen met zelfstandigen.

Deelnemen aan dit project in volle ontwikkeling

In samenwerking met de actoren op het terrein en de netwerken geestelijke gezondheid zal dit project in de komende dagen en weken verder vorm krijgen. Dit is een tijdelijke maatregel om aan de noden van deze crisis tegemoet te komen. Het gaat om een overeenkomst van een jaar.

Komt u of uw organisatie vaak in contact met zelfstandigen met problemen of bent u een klinisch psycholoog/orthopedagoog en heeft u interesse aan dit project mee te werken, houd dan de komende weken onze communicatiekanalen in het oog voor meer concrete info.

Mensen die momenteel al een psychische nood hebben, raden we aan om meteen hun huisarts te contacteren.

​​ 

Contacten

Geestelijk gezondheidszorg (FOD Volksgezondheid)

E-mail: psysoc@health.fgov.be