print

Eerste artsen stappen in de new deal voor de huisartsenpraktijk op 1 april 2024

15-01-2024

Het Verzekeringscomité heeft de kandidaturen van 48 huisartspraktijken aanvaard voor het nieuwe organisatie-en financieringsmodel ‘new deal’. 48 pioniers zullen vanaf 1 april 2024 op deze nieuwe manier werken.

Praktijken die later nog interesse hebben, hoeven niet te wachten op een nieuwe oproep. Vanaf nu kunnen praktijk zich op elk moment melden bij het RIZIV om het proces te starten. We voorzien elk trimester een startdatum voor praktijken die instappen.

Op deze pagina:

Samen met de sector zochten we via een participatief traject met een terreinbevraging, focusgroepen en analyse van internationale voorbeelden naar oplossingen: een nieuwe en duurzame organisatie en financiering van de huisartsenpraktijk, met taakdelegatie en ondersteuning, waar artsen vrijwillig voor kunnen kiezen. Dit zowel voor groepspraktijken, medische huizen als individuele huisartsen.   

48 huisartenpraktijken starten op 1 april 2024 in een nieuw organisatie-en financieringsmodel: de ‘new deal’. Het verzekeringscomité sluit hiervoor overeenkomsten met de kandidaten voor dit pilootproject. Het voorziet ook een aantal wijzigingen in de overeenkomsten onder meer :  

  • het plafond van 6.000 GMD’s bij de premie voor praktijkverpleegkundigen wordt aangepast naar 10.000 GMD’s. 

Wanneer praktijken willen instappen in het nieuwe organisatie -en financieringsmodel,kunnen deze zich blijven aanmelden via newdeal@riziv-inami.fgov.be. Deze nieuwekandidaturen zullen voorgelegd worden aan het Verzekeringscomité. 

Voor concrete vragen of individuele begeleiding van de praktijk kunnen artsenpraktijken terecht bij onze partnerorganisaties: 

Contacten

New Deal voor de huisartsenpraktijk

E-mail: newdeal@riziv-inami.fgov.be