print

Overheidsopdracht: Onderzoek naar evaluatie-instrumenten in geval van arbeidsongeschiktheid voor psychische stoornissen

12-07-2023

Onze Dienst uitkeringen begint en coördineert een onderzoeksproject naar evaluatie-instrumenten die men kan gebruiken bij medische onderzoeken van mensen die arbeidsongeschikt zijn door veelvoorkomende psychische stoornissen.

Het doel van deze instrumenten is om artsen te helpen een evaluatie te maken van de psychische stoornissen die deze mensen hebben en de gevolgen ervan op hun functionele capaciteiten.

We willen dus kennis verzamelen erover en we lanceren een oproep voor onderzoeksteams (al dan niet  academisch) die deze studie kunnen uitvoeren, namelijk  om de meest relevante instrumenten te identificeren voor het uitvoeren van een medische evaluatie in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De openbare aanbesteding is open en de specificaties zijn gepubliceerd op het e-Procurement-platform.

Op deze pagina:

 

In de praktijk

  • Alle aanbestedingsstukken zijn beschikbaar op het e-Procurement-platform
    Bekendmakingsnummer op het Bulletin der Aanbestedingen: 2023-527604.
  • Op dinsdag 5 september 2023 om 13.30 uur organiseren we een infosessie ter plaatse bij het RIZIV: Galiléelaan, 5/01, 1210 Brussel.
  • Bevestig uw aanwezigheid op onze infosessie en stuur uw vragen naar eval.psy@riziv-inami.fgov.be. Alleen vragen die vóór 21 augustus 2023 zijn ontvangen, zullen beschikbaar zijn voor behandeling tijdens de informatiesessie.
  • De offertes en documenten die in het kader van deze aanbesteding worden aangevraagd, moeten uiterlijk woensdag 4 oktober 2023 om 18.00 uur binnen zijn.

 

Meer informatie