print

Aanrekenen van specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen

Op deze pagina:

U kan de specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen alleen aanrekenen als u gegradueerde of gebrevetteerde verpleegkundige bent, en slechts 1 keer per verzorgingsdag.

Vragen en antwoorden over specifieke technische verpleegkundige verstrekkingen

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel