print

Een RIZIV-nummer krijgen als verpleegkundige

U hebt een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen attesteren en de verzekering uw patiënten te laten terugbetalen.

Op deze pagina:

In welke gevallen hebt u een RIZIV-nummer nodig?

U moet een RIZIV-nummer van verpleegkundige hebben als u als verpleegkundige persoonlijk of binnen een groep verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen van artikel 8 (bv. thuiszorg) wenst aan te rekenen of om (via forfait) in een medisch huis te werken.

Om als verpleegkundige in een rusthuis, RVT of ziekenhuis te werken, hebt u echter geen RIZIV-nummer nodig.

Procedure om een RIZIV-nummer te krijgen

 1. U hebt een visum nodig dat is uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Dit visum is verplicht om in België uw beroep te kunnen uitoefenen.
  • De verschillende onderwijsinstellingen bezorgen de nodige informatie aan de FOD Volksgezondheid zodat u het visum automatisch toegestuurd krijgt. U kan de lijst met de betrokken onderwijsinstellingen terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid.
   Is uw school niet in de lijst opgenomen? Vraag uw visum dan online aan bij de FOD Volksgezondheid. U hebt hiervoor uw elektronische identiteitskaart en een scan van uw diploma of studieattest nodig.
  • Als u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil aanvragen om in België te kunnen werken, dan moet u zich tot één van de Gemeenschappen wenden.
 2. Zodra u uw visum ontvangt, vult u het formulier van de inschrijvingsaanvraag bij het RIZIV volledig in, ondertekent u en stuurt u het zo snel mogelijk naar ons.
 3. Wij schrijven u in op basis van de gegevens die u hebt meegedeeld en na controle van uw dossier bij de FOD Volksgezondheid. De datum van uw inschrijving bij het RIZIV, en dus de geldigheidsdatum van uw RIZIV-nummer van verpleegkundige, zal afhangen van de datum van uw aanvraag:
  • Als u uw aanvraag tot inschrijving indient binnen de maand die volgt op uw visumdatum (de poststempel of de datum van de e-mail gelden als bewijs), dan is de -inschrijvingsdatum bij het RIZIV gelijk aan uw visumdatum.
  • Als u uw aanvraag tot inschrijving meer dan een maand na uw visumdatum indient, dan is de datum van uw inschrijving bij het RIZIV de datum waarop u de aanvraagt hebt ingediend.

In geen geval kan uw datum van inschrijving bij het RIZIV voorafgaan aan uw visumdatum van verpleegkundige.

 1. Wij bezorgen uw RIZIV-nummer of:
  • per e-mail, als u via het formulier een e-mailadres heeft opgegeven;
  • per brief, naar het contactadres dat u heeft opgegeven.

Wat u moet weten over uw RIZIV-nummer

Als verpleegkundige hebt u een RIZIV-nummer nodig om verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen te kunnen attesteren aan de verzekering voor geneeskundige verzorging (verplichte ziekteverzekering) of om (via forfait) in een medisch huis te werken.  Zo kan de ziekteverzekering uw patiënten terugbetalen.

Een RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

 • De eerste 8 cijfers blijven gedurende uw loopbaan ongewijzigd
 • De laatste 3 cijfers vormen de bevoegdheidscode. Deze bevoegdheidscode kan in de toekomst veranderen, afhankelijk van uw situatie (diploma of erkend en bevoegd om een bijzondere beroepstitel te dragen).

Hoe uw RIZIV-nummer beschermen tegen fraude?

Derden kunnen uw RIZIV-nummer misbruiken om verstrekkingen te factureren op uw naam zonder dat u het weet.

Om uw RIZIV-nummer te beschermen:

 • Sluit of schort uw RIZIV-nummer op als u het niet meer nodig hebt door contact met ons op te nemen.
 • Raadpleeg regelmatig ProGezondheiden werk uw gegevens bij als dit nodig is.
  ProGezondheid is het centrale portaal om uw contactgegevens door te geven, uw premies aan te vragen en de betaling ervan na te kijken, uw visum en uw specialismen te controleren, enz. In de toekomst zal uw lidmaatschap van een groepering er ook getoond worden.
 • Als u lid bent van een groepering:
  • Vraag een schriftelijke overeenkomst over patiëntenbeheer, ontvangst van premies, facturatie, gebruik van uw RIZIV-nummer, enz.
  • Leen uw identiteitskaart niet uit en geef de pincode ervan niet door.

Bent u (denkt u) slachtoffer (te zijn) van fraude? Neem contact op met onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle op het e-mailadres Secr.DGEC.SECM@riziv-inami.fgov.be. Onze inspecteurs zullen uw melding onderzoeken en indien nodig een controleactie uitvoeren.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel