print

Telematicapremie verpleegkunde

Als verpleegkundige komt u in aanmerking voor de jaarlijkse telematicapremie. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Op deze pagina:

Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan verpleegkundigen die hun patiëntendossiers beheren met een aanvaard softwarepakket en die ook aan 2 andere voorwaarden voldoen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  1. U beheert uw patiëntendossiers elektronisch.
    U gebruikt daarvoor een van de softwarepakketten die de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft aanvaard, in overeenstemming met het eHealth-platform. Deelt u een pakket met andere verpleegkundigen? Dan moet de softwareproducent bij de aanvraag van de premie bevestigen dat dit toegelaten is.
    • Hier vindt u de lijst van de softwarepakketten die geregistreerd zijn voor het premiejaar 2023: Softwarepakketten 2023
    • Hier vindt u de lijst van de softwarepakketten die momenteel geregistreerd zijn voor het premiejaar 2024: Softwarepakketten 2024
  2. U bent toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringstellingen voor het volledige jaar waarvoor u de premie vraagt. Voor het premiejaar waarin u voor het eerst geregistreerd bent bij het RIZIV, volstaat het om zich tijdens dat jaar aan te sluiten bij de overeenkomst. 
    U hebt tijdens het jaar waarvoor u de premie vraagt een minimumactiviteit die overeenstemt met een bedrag van minstens 7.000 W-waarden aan terugbetaalde verpleegkundige verstrekkingen in het kader van  artikel 8 van de nomenclatuur. Het betreft hier het deel van de tegemoetkoming dat u ontvangt van de verzekeringsinstelling. We stellen dat vast aan de hand van uw profielgegevens van dat jaar.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kunt uw aanvraag online indienen via de module “Premieaanvragen” op onze ProGezondheid-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

De aanvraagperiode van de telematicapremie 2023 is nog niet bekend. Normaal gesproken loopt deze van begin juli tot en met 31 oktober 2024.

Wanneer ontvangt u de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient.

Voorbeeld: De premie voor 2022 ontvangt u normaal gezien voor het einde van december 2023.

Contacten

Telematicapremie verpleegkundigen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

​Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden