print

Vertegenwoordiging van de thuisverpleegkundigen bij het RIZIV

De aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen bij het RIZIV volgt een zekere procedure.
Dit omvat ook de telling van de zelfstandige verpleegkundigen als lid van een beroepsorganisatie

Op deze pagina:

Wie zetelt in de Overeenkomstencommissie?

De Commissie is als volgt samengesteld :

 • 8 mandaten (8 werkende en 8 plaatsvervangende leden) voor de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen

 • 8 mandaten (8 werkende en 8 plaatsvervangende leden) voor de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen

Hoe worden de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen aangewezen?

De 8 mandaten voor de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen worden als volgt toegekend : 

 • 4 aan de vertegenwoordigers van de diensten thuisverpleging
  Deze vertegenwoordigers die de titel van verpleegkundige dragen, worden paritair aangewezen door de “Vlaamse Federatie van Diensten voor Thuisverpleging” en de “Confédération des centres de coordination de soins et services à domicile”.

 • 4 aan de representatieve beroepsorganisaties of representatieve kartels van zelfstandige verpleegkundigen
  Voor de aanwijzing van de mandaten van de vertegenwoordigers van de zelfstandige verpleegkundigen wordt om de 4 jaar een telling georganiseerd bij de beroepsorganisaties. De nieuwe procedure start  op 1 september 2025.

Welke beroepsorganisaties vertegenwoordigen de zelfstandige thuisverpleegkundigen tussen 2022 en 2025?

Om de vier jaar wordt een telling georganiseerd bij de representatieve beroepsorganisaties van de zelfstandige verpleegkundigen in de thuiszorg. De Wet van 21 april 2007 tot de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, bepaalt dat.

Erkende kartels/beroepsorganisaties van zelfstandige thuisverpleegkundigen:

 • Kartel/Cartel Expertise Verpleegkundigen Infirmiers Thuis à domicile (e-Vita)

 • KZTV - Kartel – zelfstandige thuisverpleging

 • Onze Thuisverpleging

 • Le Cartel “ Consortium des infirmières & infirmiers indépendants francophones et germanophones ”

Op basis van deze telling wordt de vertegenwoordiging van de verpleegkundigen in de thuiszorg in de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen geregeld. Voor de periode 2022-2025  worden er vier mandaten voor werkende leden en vier mandaten voor plaatsvervangende leden aan de beroepsorganisaties van de zelfstandige verpleegkundigen toegekend:

 • Twee mandaten voor werkende leden en twee mandaten voor plaatsvervangende leden worden aan het Kartel/Cartel “Expertise Verpleegkundigen Infirmiers Thuis à domicile (e-Vita)” toegekend binnen de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen ;

 • Een mandaat voor werkende leden en een mandaat voor plaatsvervangende leden wordt aan het “KZTV - Kartel – zelfstandige thuisverpleging” toegekend binnen de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen;

 • Een mandaat voor werkende leden en een mandaat voor plaatsvervangende leden wordt aan “Onze Thuisverpleging” toegekend binnen de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen – verzekeringsinstellingen.

U wenst erkend te worden als representatieve beroepsorganisatie of representatief kartel van beroepsorganisaties van zelfstandige verpleegkundigen - telling

De volgende procedure start op 1 september 2025. De eindtelverrichtingen zullen in mei 2026 plaatsvinden.

Om erkend te worden als representatieve beroepsorganisatie of representatief kartel van beroepsorganisaties van zelfstandige verpleegkundigen moet u:

 • voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als representatieve organisatie of kartel

 • de procedure volgen om u kandidaat te stellen

 • de procedure doorlopen voor de telling van de leden

Na deze procedures worden de mandaten toegewezen aan de beroepsorganisaties of kartels die als representatief erkend worden en die de meeste leden tellen.

Meer informatie vindt u in volgende documenten:

Vul het Excelbestand met de ledenlijst volledig en correct in. U vindt hier een voorbeeld hoe u dit correct kan doen.

 

Contacten

Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be