print

Thuisverpleegkundige: de identiteit van de patiënt verifiëren bij derdebetaler

Als u de elektronische derdebetalersregeling toepast, dan bent u sinds 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van uw patiënt bij elk patiëntencontact te verifiëren. Hierna volgt hoe u dat in de praktijk moet doen.

Op deze pagina:

Hoe moet u de identiteit verifiëren?

In minstens 90 % van de gevallen

 • Door lezing van de chip van:
  • een geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID),
  • een geldige elektronische vreemdelingenkaart
  • of geldig elektronisch verblijfsdocument.

Sinds 26 april 2021 vervangen de nieuwe eID-kaarten geleidelijk de elektronische identiteitskaarten die het einde van hun geldigheidsduur bereikt hebben of als verloren, gestolen of vernietigd zijn opgegeven. Dit verandert de manier waarop eID-kaarten worden gelezen omdat de contact chip op de achterkant van de nieuwe kaart staat. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe eID-kaart of om de meest recente versie van de eID-software te installeren.

 • Door lezing van een geldige ISI+-kaart
 • Via de applicatie Itsme

Belangrijk: U moet steeds de methode gebruiken die het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.

In maximum 10 % van de gevallen

 • Door lezing van de streepjescode of QR–code op:
  • een geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart of geldig elektronisch verblijfsdocument
  • een geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen
  • het kleefbriefje van het ziekenfonds.
 • Door manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code). Wanneer de patiënt enkel beschikt over een geldig attest van verlies of diefstal van een identificatiedocument is dit de enige mogelijkheid.

Welke gegevens moet u registreren?

Registreer altijd:

 • de aard van het identiteitsdocument en, indien beschikbaar het serienummer van de drager
 • het type van lezing (chip, QR-code, streepjescode, Itsme, manueel)
 • de reden van het gebruik van een vignet (indien van toepassing)
 • de reden van manuele invoering (indien van toepassing)
 • de datum en het uur van de lezing.

Vermelden van de reden voor een manuele invoering als de patiënt een identiteitsdocument heeft

Wanneer u de identiteitsgegevens van uw patiënt manueel inbrengt, dan moet u één van de 3 onderstaande redenen aanduiden bij het factureren.

 1. Uw patiënt legt u een identiteitsdocument voor zonder chip.
  In dat geval heeft u de keuze tussen:
  • de lezing van de streepjescode of QR-code, als het document hierover beschikt,
  • of de manuele invoering van de INSZ-code en eventueel, het serienummer van het identiteitsdocument.
    
 2. De lezing van de chip functioneert niet.
  In dat geval heeft u de keuze tussen:
  • de lezing van de streepjescode of QR-code, als het document hierover beschikt
  • of de manuele invoering van de INSZ-code en eventueel, het serienummer van het identiteitsdocument.
    
 3. Het informaticasysteem functioneert in zijn geheel tijdelijk niet.
  Bij algemene pannes van het informaticasysteem tijdens een gegeven periode dat u verstrekkingen uitvoert, kunt u tijdelijk overgaan tot papieren facturatie, maar het zal gemakkelijker zijn om de facturatie uit te stellen tot wanneer de elektronische facturatie opnieuw mogelijk is.

Bij het ingeven van deze verstrekkingen moet u vermelden dat er een panne is opgetreden bij het uitvoeren van de verstrekking. U zal enkel een manuele invoering van de INSZ-codes kunnen doen en ook zal de gebruikelijke registratie van de lezing van datum en uur ontbreken.

Let op: Een panne aan uw lezer of informaticasysteem moet u zo snel mogelijk oplossen of laten oplossen.

Vermelden van de reden voor het gebruik van het ziekenfondsvignet als identificatie

Als u het vignet gebruikt (lezing van de barcode of manuele invoering van de INSZ-code van uw patiënt), dan moet u één van de volgende 2 redenen aanduiden bij de facturatie:

 • Er is geen patiëntencontact vereist voor deze verstrekking.
 • De patiënt bezit geen identiteitsdocument.

Contacten

Attesteren van verstrekkingen

E-mail: Jur_Reg@riziv-inami.fgov.be