print

Pseudocodenummers voor forfaits of supplementair honorarium

U moet de pseudocodenummers van elk forfait of supplementair honorarium dat u attesteert (A, B, C, PA, PB, PC, PP of PN) aan de verzekeringsinstellingen bezorgen.
  
De nummers stemmen overeen met de verstrekkingen die zijn uitgevoerd in het kader van het geattesteerde forfait of supplement en zijn noodzakelijk om het forfaitariseringssysteem te beoordelen voor de verzorging van patiënten die zwaar afhankelijk of palliatief zijn.

Op deze pagina:

Welke pseudocodenummers moet u bezorgen?

 

Pseudocodenummers voor alle forfaits (ook palliatieve)

​Verstrekking

​Pseudocodenummer

1e basisverstrekking

​426635

2e basisverstrekking

​426650

3e basisverstrekking

​426672

4e basisverstrekking

​426694

5e basisverstrekking

​426716

425110, 425515, 425913 of 427755

​426731

423054, 423076, 423091 of 423253, 423275, 423290 of 423356,
423371, 423393 of 427770, 427792, 427814

​426753

424255, 424410, 424550 of 427836

​427210

424270, 424432, 424572 of 427851

​427232

424292, 424454, 424594 of 427873

​427254

424314, 424476, 424616 of 427895

​427276

424933, 424955, 424970 of 427910

​426974

424336, 424491, 424631 of 427932

​427291

424351, 424513, 424653 of 427954

​427313

424373, 424535, 424675 of 427976

​427335

425176, 425574, 425972 of 429030

​426790

425191, 425596, 425994 of 429052

​426812

425213, 425611, 426016 of 429074

​426834

425736 of 425751

​428013

Voorbereiden van medicatie

​426576

Verstrekkingen van het Koninklijk Besluit van 18.06.1990
(verpleegkundige verstrekkingen) die niet opgenomen zijn
in de (specifieke) technische verpleegkundige verstrekkingen
van artikel 8 van de nomenclatuur

​426856


Als u ze gebruikt, moet u ze ook meedelen

Aanvullende pseudocodenummers voor palliatieve patiënten

​Verstrekking

​Pseudocodenummer

Dringend (niet-gepland) bezoek overdag, op vraag van de patiënt

​426510

Gepland bezoek 's nachts

​426532

Dringend (niet-gepland) bezoek 's nachts, op vraag van de patiënt

​426554

Contact met referentieverpleegkundige

​426871

Overlegvergadering met huisarts

​426893

Contact met de multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve zorg

​426915

Bezoek zonder nomenclatuuracte

​426930

Bezoek van minimum 1 uur (uitsluitend bij aanrekenen forfait PN)

​426952

 

Vanaf 1 april 2016 moet u verplicht bij de facturatiegegevens pseudocodes vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”. Deze pseudocodes vindt u terug in bijlage 87 bij de verordening van 28 juli 2003.

Pseudocodenummers voor plaatsen die verplicht moeten vermeld worden door de verpleegkundige in het kader van ambulante verzorging van de rubriek in artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”

Beschrijving​Pseudocodenummer​

Verpleegkundigen: pseudo-code betrekkelijke verstrekking: alleenstaande praktijkkamer van verpleegkundige(n)

421131

Verpleegkundigen: pseudo-code betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer van verpleegkundige(n) deel uit makend van een multidisciplinaire groepspraktijk van eerste lijns gezondheidszorg

421153

Verpleegkundigen: pseudo-code betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een ziekenhuis

421175

Verpleegkundigen: pseudo-code betrekkelijke verstrekking: praktijkkamer van verpleegkundige(n) in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts specialist(en)

421190

Verpleegkundigen: pseudo-code betrekkelijke verstrekking: hersteloord

421212

 

Hoe moet u de pseudocodenummers bezorgen?

Als u de derdebetalersregeling toepast, bezorg dan uw facturatie en de pseudocodenummers via een elektronisch netwerk aan de verzekeringsinstellingen (via MyCareNet).

Als u de derdebetalersregeling niet toepast, voeg dan het correct ingevulde formulier voor de pseudocodenummers toe aan het getuigschrift voor verstrekte hulp dat u aan uw patiënt bezorgt.

Vanaf 1 april 2016 moet u de pseudocode (bijlage 87) op het getuigschrift vermelden telkens u een verstrekking attesteert binnen de rubriek in artikel 8, §1, 3° “verstrekkingen verleend hetzij in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde, hetzij in een hersteloord”. U moet dit doen:

  •  voor individuele getuigschriften voor verstrekte hulp (bijlage 1): in de kolom rechts van het betrokken nummer van de nomenclatuur
  • voor verzamelgetuigschriften (bijlage 28): in de kolom rechts van de kolom met het opschrift “Totaal”
     

Wat is het verschil tussen de nomenclatuurcodenummers en de pseudocodenummers?

De nomenclatuurcodenummers van het forfait of het supplement geven recht op het overeenstemmende honorarium; u moet ze op de getuigschriften voor verstrekte hulp vermelden.

De pseudocodenummers geven geen recht op een honorarium; u moet ze afzonderlijk bezorgen, zoals hierboven vermeld wordt.

Meer informatie

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel