print

Werken in groeperingen van verpleegkundigen met een groepsnummer voor derdebetalersregeling

Door de toekenning van een groepsnummer kunnen verschillende verpleegkundigen die de derdebetalersregeling toepassen,  de verstrekkingen op één bankrekeningnummer laten uitbetalen.

Op deze pagina:

Hoe kunnen verpleegkundigen een groepsnummer voor derdebetalersregeling krijgen?

Vul het formulier Aanvraag tot registratie als groepering derdebetaler in en bezorg het ons.

Duid een verantwoordelijke (al dan niet zorgverlener) aan die voor de communicatie tussen uw groepering en ons zal instaan. Die verantwoordelijke zal namelijk onze Dienst voor geneeskundige verzorging van elke wijziging in verband met uw groepering op de hoogte brengen.

Moet u zich als vennootschap vestigen?

Neen, u moet zich niet als vennootschap vestigen om een groepsnummer voor derdebetalersregeling te krijgen.

Opgelet : vanaf 1 januari 2019 is het KBO-nummer van de groepering of van de verantwoordelijke verplicht voor de bestelling van getuigschriften voor verstrekte hulp. Een pseudo KBO-nummer zal niet meer aanvaard worden.

Hoe de verleende zorg factureren ?

U bezorgt de facturatiegegevens elektronisch in overeenstemming met artikel 7bis 1e alinea van de overeenkomst tussen de verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen.
Raadpleeg de instructies voor facturatie op magnetische of elektronische drager.

Indien dit niet gebeurt, zullen de verzekeringsinstellingen de terugbetaling van de facturen integraal weigeren.

Opgelet: Vanaf uw facturatie van februari 2021 wordt het fictief pseudo KBO nummer 0999.999.922 afgeschaft in het kader van de elektronische facturatie. Enkel de invoering van het KBO nummer van de innende entiteit van de gefactureerde bedragen is geldig.

Als u factureert via MyCareNet, dan moet u:

  • vanaf 1 juli 2015 geen getuigschriften voor verstrekte hulp en geen verzamelstaten meer opsturen naar de ziekenfondsen (verordening van 28.07.2003, art. 6, § 1bis)
  • een bewijsstuk uitreiken aan uw patiënt.

Wie moet de verleende zorg factureren?

De persoon die de facturatiegegevens ingeeft in MyCareNet (de ‘gemachtigde’) is gemachtigd door de verpleegkundige of door de groepering om de verleende zorg te factureren.

Te bewaren interne documenten in het kader van de facturatie

De interne documenten die u moet bewaren zijn de lijsten waarin de verleende zorgen vermeld zijn. Zij moeten ondertekend zijn door de verpleegkundige of de zorgkundige (verordening van 28.07.2003, art 6, § 14 1e alinea).

U houdt die documenten ter beschikking van onze Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC).

Wat is de procedure om één of meer gegevens van de groepering te wijzigen ?

Indien een wijziging wordt aangebracht aan de groepering (samenstelling van de groep, adres enz…) vul het formulier voor wijzigingen in de samenstelling of de gegevens van een groepering derdebetaler in en bezorg het ons.

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel