De nieuwe modellen van geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019

Hoe ziet de nieuwe modellen er uit, voor het papieren voorschrift en voor het bewijs van elektronisch voorschrift? Aan welke wettelijke criteria moet een papieren geneesmiddelenvoorschrift voldoen? Welke gegevens vermeldt de voorschrijver, de apotheker?

Hoe zit het papieren geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019? 

Hoe ziet het bewijs van elektronisch voorschrift er uit vanaf 1 november 2019?

Wat zijn de wettelijke criteria?


Dit voorschrift moet gebruikt worden voor het voorschrijven van:

Het "papieren" geneesmiddelenvoorschrift moet:

 • op wit papier afgedrukt worden
 • 10,5 cm bij 20 cm meten
 • de volgende gegevens i.v.m. de voorschrijver bevatten :
  • RIZIV-nummer in cijfers en streepjescode
  • naam en voornaam.

Wat moet de voorschrijver doen?


De voorschrijver moet:
 • de naam en de voornaam van de patiënt voluit vermelden
 • de details van de voorgeschreven producten vermelden
 • zijn/haar stempel met naam, voornaam en adres aanbrengen (5)
 • eigenhandig dateren en ondertekenen.
 
Hij kan een kortere of langere geldigheidsduur bepalen, van maximum 1 jaar. In dat laatste geval zal dezelfde langere geldigheidsperiode ook gelden voor de terugbetaling.
 
Hij kan ook altijd op het voorschrift zelf instructies vermelden over de begin- en einddatum van een behandeling, of over een latere uitvoerbaarheidsdatum van het voorschrift. In dat geval moet de apotheker daar rekening mee houden.
 

Wat moet de patiënt doen?

De patiënt bezorgt het papieren voorschrift of het bewijs van elektronisch voorschrift aan de apotheker.

De patiënt betaalt slechts het remgeld op de afgeleverde producten indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit is de derdebetalersregeling.

Indien de derdebetalersregeling niet is toegestaan of indien de vereiste documenten voor terugbetaling niet voor liggen, betaalt hij de volledige prijs van de afgeleverde producten. In dat geval levert de apotheker hem een document van contante betaling af.

Indien de patiënt een of meerdere farmaceutische specialiteiten en/of magistrale bereidingen, voorgeschreven door zijn arts of tandarts, niet onmiddellijk wenst mee te krijgen, kan hij aan de apotheker vragen de aflevering uit te stellen. Deze laatste geeft hem dan een document van uitgestelde aflevering mee. 

Wat moet de apotheker doen?


De apotheker moet de wettelijke bepalingen naleven en:
 • indien de apotheek geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) een uniek stijgend volgnummer, de datum van uitvoering en het identificatienummer van de apotheek vermelden
 • indien de apotheek niet geïnformatiseerd is, op het voorschrift (8) de hierna gedefinieerde gegevens vermelden: 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 oktober 2019