Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen voor jonge vrouwen

Bent u een vrouw van 20 jaar of jonger? Dan krijgt u een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen. Deze maatregel wil de toegang tot voorbehoedsmiddelen verbeteren en dus ongewenste zwangerschappen bij jongeren voorkomen.

Wat betekent ‘extra tegemoetkoming’?

De ‘extra tegemoetkoming’ voor jonge vrouwen is een tegemoetkoming bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook vrouwen ouder dan 20 jaar recht hebben.

Voor welke voorbehoedsmiddelen is er een extra tegemoetkoming?

De voorbehoedsmiddelen moeten voorkomen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Er staan niet enkel anticonceptiepillen op de lijst, maar ook andere middelen zoals pleisters, spiraaltjes, implantaten, enz.

Hoeveel bedraagt de extra tegemoetkoming?

De tegemoetkoming verschilt naargelang van het product op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013, maar stemt overeen met een bedrag van 3 EUR per maand.

Hoe krijgt u de tegemoetkoming?

Bij de aankoop in de apotheek wordt de aanvullende tegemoetkoming automatisch verrekend na voorlegging van uw identiteitskaart.

In uitzonderlijke gevallen betaalt u toch de volledige prijs bij de apotheker. U ontvangt dan wel een formulier waarmee u bij uw ziekenfonds de tegemoetkoming kunt vragen. Dit geldt o.a. voor middelen waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is en die u zonder voorschrift aankoopt (bv. de morning-after pil).

Welke ‘generatie’ voorbehoedsmiddelen?

Goed om weten:

  • Heel wat voorbehoedsmiddelen van de ‘2e generatie’ zijn, dankzij de tegemoetkomingen, zelfs helemaal gratis als u 20 jaar bent of jonger.
  • Er bestaan ook generische alternatieven voor de voorbehoedsmiddelen van de ‘3e generatie’.

Uw arts kan u hierover meer informatie geven. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van de verschillende generaties van voorbehoedsmiddelen kan hij terecht op wetenschappelijke websites (zie hieronder bij ‘Meer info’).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 september 2017