Extra tegemoetkoming in de prijs van voorbehoedsmiddelen

Bent u een vrouw van 24 jaar of jonger? Dan krijgt u, vanaf 1 april 2020, een extra tegemoetkoming in de prijs van bepaalde voorbehoedsmiddelen. Deze maatregel wil de toegang tot voorbehoedsmiddelen verbeteren en dus ongewenste zwangerschappen voorkomen.

Voor de morning-afterpil is de tegemoetkoming er vanaf 1 april 2020 voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd.

Wat betekent ‘extra tegemoetkoming’?

De ‘extra tegemoetkoming’ is een tegemoetkoming bovenop de ‘klassieke tegemoetkoming’ van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). De ‘klassieke tegemoetkoming’ is de tegemoetkoming waarop ook vrouwen ouder dan 24 jaar recht hebben.

Voor welke voorbehoedsmiddelen is er een extra tegemoetkoming?

De voorbehoedsmiddelen moeten voorkomen op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Er staan niet enkel anticonceptiepillen op deze lijst, maar ook andere middelen zoals pleisters, spiraaltjes, implantaten, morning-afterpillen, enz.

Wie heeft recht op de extra tegemoetkoming ?

Vanaf 1 april 2020 is de extra tegemoetkoming er:

Hoeveel bedraagt de extra tegemoetkoming?

De tegemoetkoming verschilt naargelang van het product op de lijst bij het koninklijk besluit van 16 september 2013, maar stemt overeen met een bedrag van 3 EUR per maand.

Voor de morning-afterpil bedraagt die tegemoetkoming 9 EUR per doosje.

Hoe krijgt u de extra tegemoetkoming?

Bij de aankoop in de apotheek wordt de extra tegemoetkoming automatisch verrekend na voorlegging van uw identiteitskaart.

In uitzonderlijke gevallen betaalt u toch de volledige prijs bij de apotheker. U ontvangt dan wel een formulier waarmee u bij uw ziekenfonds de tegemoetkoming kunt vragen. Dit geldt onder andere voor middelen waarvoor geen doktersvoorschrift nodig is en die u zonder voorschrift aankoopt (bv. de morning-afterpil).

Wanneer een ziekenhuisapotheker implanteerbare voorbehoedsmiddelen (zoals spiraaltjes en onderhuidse implantaten) aflevert, wordt de tegemoetkoming ook automatisch verrekend. Die voorbehoedsmiddelen moeten uiteraard ook op de lijst staan van het koninklijk besluit van 16 september 2013.

Verschillende voorbehoedsmiddelen: uw arts kan u informeren!

Goed om weten:

  • Heel wat voorbehoedsmiddelen van de ‘2e generatie’ zijn, dankzij de tegemoetkomingen, zelfs helemaal gratis als u 24 jaar bent of jonger.
  • Er bestaan ook generische alternatieven voor de voorbehoedsmiddelen van de ‘3e generatie’.
  • Verschillende morning-afterpillen zijn gratis of kosten minder dan 1 EUR dankzij de tegemoetkoming. 

Uw arts kan u hierover meer informatie geven. Voor meer informatie over de voor- en nadelen van de verschillende voorbehoedsmiddelen kan hij terecht op wetenschappelijke websites (zie hieronder bij ‘Meer info’).

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 maart 2020