De terugbetaling van magistrale bereidingen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige magistrale bereidingen die de apotheker heeft gemaakt, volledig of gedeeltelijk terug.
 

Wat is een magistrale bereiding?

 
Een magistrale bereiding is een geneesmiddel:
 • dat door de apotheker (of minstens onder zijn verantwoordelijkheid) is bereid en afgeleverd
 • op basis van het voorschrift van een arts
 • bestemd voor een welbepaalde patiënt (die niet in het ziekenhuis is opgenomen)
 
Het kan gaan om een formule:
 • die zeer specifiek is
 • of die in een officieel naslagwerk wordt beschreven (bijvoorbeeld de Belgische of Europese Farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium)
 • of waarin een ‘farmaceutische specialiteit’ is verwerkt
 

In welke gevallen betaalt de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) een magistrale bereiding terug?

 
Een magistrale bereiding wordt terugbetaald als die bereiding aan de volgende 5 voorwaarden voldoet:
 

Hoe verkrijgt u de terugbetaling van de producten die in hoofdstuk IV zijn opgenomen?

 
De magistrale bereidingen die gemaakt zijn met producten die in hoofdstuk IV zijn opgenomen, worden terugbetaald als de patiënt over een voorafgaande machtiging van de adviserend arts van zijn ziekenfonds beschikt.
 
Om die machtiging te verkrijgen:
 1. Stelt de behandelend arts een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Hij bezorgt het verslag aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt.
 2. Op basis van dat verslag levert de adviserend arts een machtiging aan de patiënt af die op een officieel document is opgesteld en die voor maximaal 12 maanden geldig is.
 3. De patiënt bezorgt de machtiging aan de apotheker. Die vermeldt het machtigingsnummer op het voorschrift.
 4. De behandelende arts kan een gemotiveerde aanvraag indienen om de machtiging voor een nieuwe periode van maximaal 12 maanden te verlengen.
 

Wat betaalt de patiënt?

 
In sommige gevallen geldt een volledige terugbetaling en betaalt de patiënt niets.
In andere gevallen geldt een gedeeltelijke terugbetaling en betaalt de patiënt zijn persoonlijk aandeel (remgeld).
  
De bedragen die de patiënt voor de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten moet betalen, worden beschreven in het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen. (bijwerking 01.01.2022)
 

Hoe moet u de totale kosten van een magistrale bereiding berekenen?

 
De totale kosten van een magistrale bereiding stemmen overeen met de som van:
 

Detailregistratie – Referentiebestand

  
Het referentiebestand is een werkinstrument dat bestemd is voor de apothekers, de verzekeringsinstellingen en de tariferingsdiensten. Het gaat om een gedetailleerde weergave van de vergoedbare producten en hun vergoedingsvoorwaarden in de vorm van codenummers.
 • Referentiebestand (bijwerking vanaf 1.2.2020)
 • Document Lay-out : legende van de codenummers van het referentiebestand (bijwerking vanaf 1.2.2020)

Réglementation

 • Voorwaarden inzake onze tegemoetkoming in de kosten van magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten ( K.B. van 12.10.2004 bijwerking vanaf 01.01.2016)

We ontwikkelen momenteel een nieuwe procedure voor ondernemingen om terugbetaling van de ziekteverzekering aan te vragen voor hun producten.  De procedure uit het KB is niet meer in gebruik.
De lijsten met vergoedbare producten blijven geldig.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 februari 2022