Lijst van farmaceutische specialiteiten - de hoofdstukken

De lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten is een nominatieve lijst die ingedeeld wordt in verschillende hoofdstukken. U vindt hier de betekenis van de verschillende hoofdstukken.


Hoofdstuk I

Een farmaceutische specialiteit die ingeschreven is in dit hoofdstuk, is vergoedbaar als:

 • de voorschrijver de indicaties uit de wetenschappelijke bijsluiter respecteert
 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert

De wetenschappelijke bijsluiter - ook wel SKP genoemd (= samenvatting van de kenmerken van het product) - is een document dat de indicaties, de aangewezen posologie, de mogelijke bijwerkingen, de mogelijke contra-indicaties, …, beschrijft. Van dit document bestaat ook een versie voor de patiënt, de patiëntenbijsluiter.

De bijsluiters kan u raadplegen op de website van het FAGG. 

Hoofdstuk II


In hoofdstuk II kunnen de geneesmiddelenklassen waarvoor ruim verspreide en algemeen gekende principes van goede medische praktijk bestaan, ingeschreven worden.
Ze zijn vergoedbaar als:
 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert.

Opgelet:
Voor de farmaceutische specialiteiten uit hoofdstuk II is de zogenaamde “a posteriori controle” van toepassing.

Hoofdstuk III


In dit hoofdstuk vindt u de perfusievloeistoffen.
Perfusievloeistoffen zijn vloeistoffen die via een infuus toegediend worden bv
 • als bloedvervangend middel
 • als hydraterend middel

Ze zijn vergoedbaar als:

 • de arts de indicaties uit de wetenschappelijke bijsluiter respecteert
 • de apotheker een voorschrift ontvangt opgesteld door een arts (of tandarts, vroedvrouw)
 • de apotheker de farmaceutische specialiteit aflevert


Hoofdstuk IV

 
De terugbetaling van een farmaceutische specialiteit die ingeschreven is in hoofdstuk IV, is onderworpen aan voorwaarden, die worden opgelegd om medische en/of budgettaire redenen. Dit betekent dat de terugbetaling beperkt wordt bv qua indicaties, doelgroep, leeftijd, … . Het zijn de zogenaamde “attestgeneesmiddelen”.
 
Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de paragraaf waarin de farmaceutische specialiteit ingeschreven is.
 
Bovendien is de vergoedbaarheid afhankelijk van een voorafgaande machtiging van de adviserend arts (de zogenaamde “a priori controle”).
Opgelet:
In enkele uitzonderlijke gevallen is geen voorafgaande machtiging nodig en volstaat het een specifieke vermelding te maken op het voorschrift. Dit wordt verduidelijkt in de paragraaf.
 
Ze zijn vergoedbaar als:
 • De patiënt voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

  De te volgende procedure is de volgende:

procedure op papier

  • De arts stelt een terugbetalingsaanvraag op.
  • De patiënt dient de aanvraag in bij het ziekenfonds.
  • De patiënt ontvangt een machtiging

elektronische procedure

  • de arts dient een terugbetalingsaanvraag in
  • de patiënt ontvangt een machtiging

 • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De apotheker levert de farmaceutische specialiteit af.
     

Hoofdstuk IVbis


Dit hoofdstuk bevat de beschrijving van geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in België en door de apotheker ingevoerd worden en terugbetaald worden.
Ze zijn vergoedbaar als:
 • De patiënt voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.

  De te volgende procedure is de volgende:
  • De arts stelt een terugbetalingsaanvraag op.
  • De patiënt dient de aanvraag in bij het ziekenfonds.
  • De patiënt ontvangt een machtiging.
 • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De apotheker bestelt de farmaceutische specialiteit in het buitenland.
 • De apotheker levert de farmaceutische specialiteit af.

Opmerking:
de apotheker kan een geneesmiddel pas invoeren vanuit het buitenland in één van de volgende gevallen:

 • het geneesmiddel is niet in België geregistreerd
 • het geneesmiddel is wel in België geregistreerd, maar wordt niet in de handel gebracht
 • het geneesmiddel is wel in België geregistreerd, maar is niet meer beschikbaar in de handel
   

Hoofdstuk V


Hoofdstuk V werd geschrapt op 1 april 2007. Het bevatte vroeger de voorwaarden voor de terugbetaling van humaan fibrinogeenconcentraat (Rode Kruis).
 

Hoofdstuk VI


In dit hoofdstuk vindt u de radio-isotopen die terugbetaald worden.
Een radio-isotoop is een geneesmiddel met een radioactief element, gebruikt als therapeutisch of als diagnosemiddel.
Ze zijn vergoedbaar als:
 • (indien van toepassing) De patiënt voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden.
 • De apotheker ontvangt een voorschrift opgesteld door een arts.
 • De (ziekenhuis)apotheker levert de radio-isotoop af.
    

Hoofdstuk VII


Een farmaceutische specialiteit kan ingeschreven worden in hoofdstuk VII indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:
 • voor een bestaande therapeutische noodzaak is nog geen farmaceutische specialiteit opgenomen op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen vraagt het farmaceutisch bedrijf een aanvraagdossier tot opname op de lijst in te dienen
 • het farmaceutisch bedrijf dient geen aanvraagdossier in
 • de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen stelt aan de Minister van Sociale Zaken voor om de farmaceutische specialiteit op te nemen op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
 • de Minister van Sociale Zaken beslist om de farmaceutische specialiteit op te nemen op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

Dit hoofdstuk bevat nog geen farmaceutische specialiteiten. 

Hoofdstuk VIII

Dit hoofdstuk bevat de “gepersonaliseerde” geneesmiddelen die enkel terugbetaald zijn nadat aan- of afwezigheid van een moleculaire biomerker is aangetoond. Hoofdstuk VIII is zeer gelijkaardig aan hoofdstuk IV: de terugbetaling van een farmaceutische specialiteit is onderworpen aan voorwaarden die zijn vastgelegd in de paragraaf waarin de farmaceutische specialiteit ingeschreven is en er moet een machtiging gevraagd worden aan een adviserend-arts. Machtigingen voor een geneesmiddel dat verhuisd is van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII zullen niet via de oude manier kunnen verlengd worden. Hiervoor zijn specifieke instructies voorzien.

Naast een lijst met farmaceutische specialiteiten bevat hoofdstuk VIII ook een lijst met de overeenkomstige “companion diagnostics” of “predictieve biomerkers”. Dit maakt het mogelijk de terugbetaling van het geneesmiddel en de biomerker aan elkaar te koppelen, zodat beiden in eenzelfde terugbetalingsprocedure kunnen aangevraagd worden en de terugbetaling gelijktijdig kan starten na een uniforme beslissing.

Op onze webpagina over de terugbetaling van gepersonaliseerde geneesmiddelen en companion diagnostics vindt u meer informatie over deze gekoppelde procedure.

Waar kan ik nagaan in welk hoofdstuk een farmaceutische specialiteit ingeschreven is?


U kan het hoofdstuk opzoeken met behulp van de zoekmotor van de “vergoedbare farmaceutische specialiteiten”.
U gaat als volgt te werk:
 1. Kies de gewenste farmaceutische specialiteit.
 2. Kies de gewenste verpakking door de overeenkomstige RIZIV-code aan te klikken.
 3. Het hoofdstuk vindt u in de kolom “Hoofdst.-Paragr.” (het Romeinse cijfer).
    

Waar kan ik de integrale versie van een hoofdstuk raadplegen?


U kan deze documenten hier raadplegen:

Contacten

 

Laatst aangepast op 02 juli 2019